Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Postępowowanie adminitsracyjne wszczęte na wniosek Kolgard-Oil Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonce przy ul. Podleśnej 7.

Postepowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, tj. odprowadzanie ścieków opadowych do rowu przydrożnego, a następnie do zbiornika śródleśnego, z terenu terminalu paliwowego zlokalizowanego przy ul. Podleśnej 7 w Zielonce (dz. nr ew. 6 obr. 5-10-01 w Zielonce).
Wołomin, dnia 07.07.2008r.

WOŚ-6226-3/1971/08/07


Zawiadomienie

o wszczęciu postępowania wodnoprawnego


Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001. Prawo wodne (Dz.U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019 ze zm.) oraz zgodnie z art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071, z późn. zm.),

zawiadamiam,
że w Starostwie Powiatowym w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3, na wniosek z dnia 27.02.2007r. Kolgard-Oil Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonce przy ul. Podleśnej 7, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, tj. odprowadzanie ścieków opadowych do rowu przydrożnego, a następnie do zbiornika śródleśnego, z terenu terminalu paliwowego Kolgard-Oil Sp. z o.o. zlokalizowanego przy ul. Podleśnej 7 w Zielonce (dz. nr ew. 6 obr. 5-10-01 w Zielonce).


Uwagi i wnioski przed rozstrzygnięciem w przedmiotowej sprawie można składać w kancelarii Starostwa Powiatowego w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Nieznany, data: 07.07.2008 r., godz. 10.54
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 07.07.2008 r., godz. 10.54
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
07.07.2008 r., godz. 10.54NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1395 razy.