Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XVII - 118/08

w sprawie: uchwalenia Aktualizacji Programu ochrony środowiska i Planu gospodarki odpadami dla Powiatu Wołomińskiego na lata 2008-2011, z uwzględnieniem lat 2012-2015
Uchwała Nr XVII - 118/08
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 28 marca 2008 r.w sprawie: uchwalenia Aktualizacji Programu ochrony środowiska i Planu gospodarki odpadami dla Powiatu Wołomińskiego na lata 2008-2011, z uwzględnieniem lat 2012-2015.
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 18 ust. 1 w związku z art. 17 ust. 1, ust. 4 i art. 14 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (w Dz. U. z 2006r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.) oraz z art. 14 ust. 1-3, ust. 5, ust. 6, ust. 7 pkt 3, ust. 12a i ust. 14 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (w Dz. U. z 2007r. Nr 39, poz. 251 ze zm.), Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

Uchwala się:
1) aktualizację Programu ochrony środowiska dla powiatu wołomińskiego na lata 2008-2011, z uwzględnieniem lat 2012-2015, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,

2) aktualizację Planu gospodarki odpadami dla powiatu wołomińskiego na lata 2008-2011, z uwzględnieniem lat 2012-2015, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Powiatu Wołomińskiego
Edward Olszowy


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Magdalena Rudnik, data: 01.04.2008 r., godz. 09.34
Ostatnia aktualizacja:Magdalena Rudnik, data: 01.04.2008 r., godz. 09.34
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
01.04.2008 r., godz. 09.34Magdalena RudnikDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1741 razy.