Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Sesja XVII

z dnia 28.03.2008 r.

Podstrony:
 • Uchwała Nr XVII - 118/08
  w sprawie: uchwalenia Aktualizacji Programu ochrony środowiska i Planu gospodarki odpadami dla Powiatu Wołomińskiego na lata 2008-2011, z uwzględnieniem lat 2012-2015
 • Uchwała Nr XVII - 119/08
  w sprawie: aktualizacji Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Wołomińskiego na lata 2006 – 2013
 • Uchwała Nr XVII - 120/08
  w sprawie: zmiany uchwały Nr XIV-107/07 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 20.12.2007 r. w sprawie budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2008
 • Uchwała Nr XVII - 121/08
  w sprawie: utworzenia technikum
 • Uchwała Nr XVII - 122/08
  w sprawie: uchwalenia Regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania
 • Uchwała Nr XVII - 123/08
  w sprawie: podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania w 2008 roku
 • Uchwała Nr XVII – 124/08
  w sprawie przekazania skargi J. G.

Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Magdalena Rudnik, data: 01.04.2008 r., godz. 09.28
Ostatnia aktualizacja:Magdalena Rudnik, data: 01.04.2008 r., godz. 09.28
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
01.04.2008 r., godz. 09.28Magdalena RudnikDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 4612 razy.