Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XVI – 117/08

w sprawie: rozpatrzenia skargi Pana J. G. na Starostę Wołomińskiego
Uchwała Nr XVI-117/08
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 28.02.2008r.

w sprawie rozpatrzenia skargi Pana J. G. na Starostę Wołomińskiego


Na podstawie art. 229 pkt 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:


§ 1

Uznaje się skargę Pana J. G. z dnia 4 grudnia 2007r. za bezzasadną.


§ 2

Odpis uchwały wraz z uzasadnieniem należy przesłać skarżącemu na adres wskazany w skardze.


§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady.


§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wiceprzewodniczący Rady
Powiatu Wołomińskiego

Tadeusz Wiśniewski

Podstrony:

Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Magdalena Rudnik, data: 14.03.2008 r., godz. 08.52
Ostatnia aktualizacja:Magdalena Rudnik, data: 14.03.2008 r., godz. 08.52
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
14.03.2008 r., godz. 08.52Magdalena RudnikDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2453 razy.