Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Postępowanie wodnoprawne na wniosek Naczelnika Zarządu Dróg Powiatowych Starostwa Powiatu Wołomińskiego

w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na budowę urządzeń wodnych oraz szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania ścieków opadowych i roztopowych z nawierzchni utwardzonych fragmentu drogi powiatowej 28574 (ulica Mazowiecka i Kolejowa w miejscowości Dobczyn, gm. Klembów) do ziemi.
Wołomin, dnia 27.11.2007r.
WOS-6225-25/2945/07


Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania wodnoprawnego


Na podstawie art. 127 ust. 6, 7 i 9 ustawy z dnia 18 lipca 2001. Prawo wodne (t.j. Dz. U.z 2005r. Nr 239, poz. 2019 ze zm.), art. 3 pkt 19 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2006r. Nr 129, poz. 902 ze zm.) oraz zgodnie z art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U.
z 2000 r. Nr 98 poz. 107, z późn. zm.),

zawiadamiam,

że w Starostwie Powiatu Wołomińskiego przy ul. Prądzyńskiego 3 w Wołominie,
na wniosek z dnia 19.11.2007r. Postępowanie wodnoprawne na wniosek Cegielni Radzymin Naczelnika Zarządu Dróg Powiatowych Starostwa Powiatu Wołomińskiego, ul. Kobyłkowska 1A, 05-200 Wołomin, zostało wszczęte postępowanie
w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na budowę urządzeń wodnych oraz szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania ścieków opadowych i roztopowych
z nawierzchni utwardzonych fragmentu drogi powiatowej 28574 (ulica Mazowiecka
i Kolejowa w miejscowości Dobczyn, gm. Klembów) do ziemi.


Uwagi i wnioski przed rozstrzygnięciem w przedmiotowej sprawie można składać
w terminie 14 dni w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatu Wołomińskiego, przy ul. Prądzyńskiego 3 w Wołominie.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Emilia Płachetko, data: 28.11.2007 r., godz. 09.38
Ostatnia aktualizacja:Emilia Płachetko, data: 28.11.2007 r., godz. 09.38
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
28.11.2007 r., godz. 09.38Emilia PłachetkoDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1574 razy.