Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Postępowanie wodnoprawne na wniosek Fomar Industrial Park Sp. z o.o.,

Postępowanie wodnoprawne w sprawie wydania decyzji o przeniesieniu praw i obowiązków wynikających z pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków deszczowych, drenażowych i pochłodniczych do rzeki Długiej poprzez wylot o średnicy 372 mm, usytuowany w km 5+840 rzeki, na rzędnej 83,75 m n.p.m.
Wołomin, dnia 23.10.2007r.
WOS-6226-8/2670/07Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania wodnoprawnego


Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (t.j. Dz. U.
z 2005r. Nr 239, poz. 2019 ze zm.), art. 185 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2006r. Nr 129, poz. 902 ze zm.) oraz zgodnie z art. 49
i art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.)

zawiadamiam,

że w Starostwie Powiatu Wołomińskiego przy ul. Prądzyńskiego 3 w Wołominie, na wniosek z dnia 16.10.2007r. Fomar Industrial Park Sp. z o.o., 05-270 Marki, ul. Okólna 45, zostało wszczęte postępowanie wodnoprawne w sprawie wydania decyzji o przeniesieniu praw
i obowiązków wynikających z pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków deszczowych, drenażowych i pochłodniczych do rzeki Długiej poprzez wylot o średnicy 372 mm, usytuowany w km 5+840 rzeki, na rzędnej 83,75 m n.p.m.

Uwagi i wnioski przed rozstrzygnięciem w przedmiotowej sprawie można składać
w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatu Wołomińskiego, przy ul. Prądzyńskiego 3 w Wołominie, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 25.10.2007 r., godz. 10.24
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 25.10.2007 r., godz. 10.24
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
25.10.2007 r., godz. 10.24Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1482 razy.