Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Postępowanie wodnoprawne na wniosek WILLA DEVELOPER Krzysztof Szubierajski i Wspólnik Sp.

postępowaniem wodnoprawne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na zabudowę rowu melioracyjnego komunalnego R-24 A, dz. nr ew. 76/3 obr. 03-03 w Radzyminie
Wołomin, dnia 03.09.2007r.
WOS-6227-32/2285/07
Zawiadomienie


Stosownie do art. 9 i art.10 § 1 Kpa, w związku z toczącym się, w Starostwie Powiatu Wołomińskiego, 05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3, postępowaniem w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na zabudowę rowu melioracyjnego komunalnego R-24 A, dz. nr ew. 76/3 obr. 03-03 w Radzyminie, wszczętym na wniosek WILLA DEVELOPER Krzysztof Szubierajski i Wspólnik Sp. Jawna, 05-250 Radzymin, ul. Reymonta 12,

zawiadamiam

o możliwości wypowiedzenia się stron, co do zabranych dowodów i materiałów, przed wydaniem decyzji w przedmiotowej sprawie.


Uwagi i wnioski przed rozstrzygnięciem w przedmiotowej sprawie można składać
w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatu Wołomińskiego, przy ul. Prądzyńskiego 3, w Wołominie, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Jednocześnie zawiadamiam, że z uwagi na dużą ilość rozpatrywanych wniosków,
a także charakter sprawy, nie jest możliwe jej załatwienie w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku. O przewidywanym terminie wydania decyzji, Starostwo Powiatu Wołomińskiego poinformuje odrębnym pismem, po rozpatrzeniu ewentualnych uwag i wniosków zainteresowanych stron.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 04.09.2007 r., godz. 08.29
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 04.09.2007 r., godz. 08.29
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
04.09.2007 r., godz. 08.29Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1549 razy.