Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Postępowanie wodnoprawne na wniosek Pani Agnieszki Toryfter – Trzaska

Postępowanie wodnoprawne na wykonanie przebudowy fragmentu rowu melioracyjnego R 1/1 na terenie działek nr ew. 270/6, 273/10, 251/1, w Słupnie, gmina Radzymin.
Na podstawie z art. 127 ust. 6, art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. – Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. Nr 239 z 2005r., poz. 2019, z późn. zm.), w związku z art. 3 pkt 19 i art. 185 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. Nr 129, z 2006r., poz. 902, z późn. zm.) oraz zgodnie z art. 49 i art. 61 § 1 KPA,

zawiadamiam,

że w Starostwie Powiatu Wołomińskiego przy ul. Prądzyńskiego 3, w Wołominie, na wniosek z dn. 31.01.2007r. Pani Agnieszki Toryfter – Trzaska, zostało wszczęte postępowanie wodnoprawne, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przebudowy fragmentu rowu melioracyjnego R 1/1
na terenie działek nr ew. 270/6, 273/10, 251/1, w Słupnie, gmina Radzymin.

Uwagi i wnioski w powyższej sprawie można składać w terminie 14 dni od daty podania informacji do publicznej wiadomości, w Wydziale Ochrony Środowiska, pokój nr 7, Starostwa Powiatu Wołomińskiego, przy ul. Prądzyńskiego 3 w Wołominie.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 13.03.2007 r., godz. 11.02
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 13.03.2007 r., godz. 11.02
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
13.03.2007 r., godz. 11.02Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1713 razy.