Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Postępowanie wodnoprawne na wniosek Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie

Postępowanie wodnoprawne na wykonanie przebudowy rzeki Osownicy na odcinku od km 4+440 do km 7+440, na terenie gminy Jadów.
Wołomin dn. 08.02.2007r.

WOS-6227 – 2/07

ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania wodnoprawnego


Na podstawie z art. 127 ust. 6, art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. – Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. Nr 239, z 2005r., poz. 2019, z późn. zm.), w związku z art. 3 pkt 19 i art. 185 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. Nr 129, z 2006r., poz. 902) oraz zgodnie z art. 49 i art. 61 § 1 KPA,


zawiadamiam,

że w Starostwie Powiatu Wołomińskiego przy ul. Prądzyńskiego 3, w Wołominie, na wniosek z dn. 30.01.2007r. Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie Oddział w Warszawie ul. Ksawerów 8, 02-656 Warszawa, zostało wszczęte postępowanie wodnoprawne, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przebudowy rzeki Osownicy na odcinku od km 4+440 do km 7+440, na terenie gminy Jadów.

Uwagi i wnioski w powyższej sprawie można składać w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia, w Wydziale Ochrony Środowiska, pokój nr 7, Starostwa Powiatu Wołomińskiego, przy ul. Prądzyńskiego 3 w Wołominie.


Otrzymuje:
1. Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Inspektorat w Wołominie, ul. Kobyłkowska 1A, 05-200 Wołomin - z prośbą o wywieszenie w pobliżu planowanego wykonania urządzenia wodnego,
2. Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Oddział w Warszawie ul. Ksawerów 8, 02-656 Warszawa,
3. Urząd Gminy Jadów ul. Jana Pawła II 17, 05-280 Jadów - z prośbą o umieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy,
4. a/a.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 14.02.2007 r., godz. 12.34
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 14.02.2007 r., godz. 12.34
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
14.02.2007 r., godz. 12.34Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2192 razy.