Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Sesja nr XXXVIII

z dnia 03.10.2006r.

Podstrony:
 • Uchwała Nr XXXVIII-316/06
  w sprawie: wyrażenia zgody na wynajem pomieszczeń Stacji Dializ SZPZOZ w Wołominie podmiotowi zewnętrznemu.
 • Uchwała Nr XXXVIII-317/06
  w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie powierzchni gruntu na terenie SZPZOZ w Wołominie podmiotowi zewnętrznemu w celu wybudowania i wyposażenia Stacji Dializ.
 • Uchwała Nr XXXVIII-318/06
  w sprawie: upoważnienia Zarządu Powiatu Wołomińskiego do zaciągnięcia zobowiązań zabezpieczających prawidłową realizację umowy o dofinansowanie projektu „Przebudowa bloku operacyjnego w Szpitalu Powiatowym w Wołominie” w ramach Priorytetu 3 działanie 3.5 poddziałanie 3.5.2.
 • Uchwała Nr XXXVIII-319/06
  w sprawie: upoważnienia Zarządu Powiatu Wołomińskiego do zaciągnięcia zobowiązań zabezpieczających prawidłową realizację umowy o dofinansowanie projektu „Zakup specjalistycznego sprzętu medycznego do Szpitala Powiatowego w Wołominie” w ramach Priorytetu 3 działanie 3.5 poddziałanie 3.5.2.
 • Uchwała Nr XXXVIII-320/06
  w sprawie: zmian w budżecie Powiatu na rok 2006.
 • Uchwała Nr XXXVIII-321/06
  w sprawie: zmian w budżecie Powiatu na rok 2006.
 • Uchwała NrXXXVIII-322/06
  w sprawie: upoważnienia Zarządu Powiatu Wołomińskiego do zawarcia porozumienia z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie przekazania do prowadzenia Zespołu Szkół Terenów Zieleni w Radzyminie.
 • Uchwała Nr XXXVIII-323/06
  w sprawie: upoważnienia Zarządu Powiatu Wołomińskiego do zaciągnięcia zobowiązań zabezpieczających prawidłową realizację projektu „Praktyka polskich uczennic i uczniów klas zawodowych w unijnych zakładach pracy i placówkach kształcenia praktycznego w Hiszpanii”.
 • Uchwała Nr XXXVIII-324/06
  w sprawie: określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Powiatu Wołomińskiego.
 • Uchwała Nr XXXVIII-325/06
  w sprawie: zmiany warunków płacy Powiatowego Rzecznika Konsumentów
 • Uchwała NrXXXVIII-326/06
  w sprawie: powołania Powiatowej Komisji Stypendialnej.
 • Uchwała Nr XXXVIII-327/06
  w sprawie: podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania w 2006 roku.
 • Uchwała Nr XXXVIII-328/06
  w sprawie: zgody na przyjęcie na rzecz Powiatu Wołomińskiego nieruchomości, na poszerzenie drogi powiatowej stanowiącej ul. Ks. M. Załuskiego w Kobyłce.
 • Uchwała Nr XXXVIII-329/06
  w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne przyjęcie na rzecz Powiatu Wołomińskiego nieruchomości położonej przy ul. Ks. M. Załuskiego w Kobyłce.
 • Uchwała Nr XXXVIII-330/06
  w sprawie: zgody na nieodpłatne przeniesienie na rzecz Powiatu Wołomińskiego prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, na której znajduje się rondo usytuowane w pasie drogowym drogi powiatowej stanowiącej ul. Wileńską w Wołominie.
 • Uchwała Nr XXXVIII-331/06
  w sprawie: wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Wołomińskiego na nieruchomość będącą w użytkowaniu wieczystym Państwa Barbary i Jana Myszk.
 • Uchwała Nr XXXVIII-332/06
  w sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu w złotych dla pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej powiatu wołomińskiego.

Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 11.10.2006 r., godz. 10.48
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 11.10.2006 r., godz. 10.48
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
11.10.2006 r., godz. 10.48Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 4642 razy.