Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Sesja nr XXXVII

z dnia 29.08.2006r.

Podstrony:
 • Uchwała Nr XXXVII–308/06
  w sprawie: zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wołominie.
 • Uchwała Nr XXXVII-309/06
  w sprawie: nadania Zespołowi Szkół Specjalnych w Markach imienia Marii Konopnickiej.
 • Uchwała Nr XXXVII-310/06
  w sprawie: powołania publicznej placówki opiekuńczo - wychowawczej typu rodzinnego zwanej Rodzinnym Domem Dziecka nr 2.
 • Uchwała Nr XXXVII-311/06
  w sprawie: powołania Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy Nr 2 w Wołominie.
 • Uchwała Nr XXXVII-312/06
  w sprawie: zmian w budżecie Powiatu na rok 2006.
 • Uchwała Nr XXXVII-313/06
  w sprawie: zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na rok 2006 w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
 • Uchwała Nr XXXVII-314/06
  w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie przez Zarząd Powiatu Wołomińskiego umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia p.n. „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Zespole Szkół w Tłuszczu” w ramach programu „Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych ogólnie dostępnych dla dzieci i młodzieży”.
 • Uchwała Nr XXXVII-315/06
  w sprawie: zwrotu skargi Pana L. W. z dnia 17 czerwca 2005 r. wraz z pouczeniem skarżącego o przysługującym mu prawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 27.09.2006 r., godz. 10.45
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 27.09.2006 r., godz. 10.45
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
27.09.2006 r., godz. 10.45Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 4581 razy.