Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

XXXIV Sesja Rady Powiatu Wołomińskiego

24.06.2021r. godz. 12:00 za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość - wideokonferencja
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie wniosków w sprawie ewentualnych zmian.
3. Przedstawienie raportu o stanie powiatu wołomińskiego za 2020 rok. (druk nr 371)
4. Debata nad raportem o stanie powiatu wołomińskiego za 2020 rok.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Wołomińskiego wotum zaufania. (druk nr 372)
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Powiatu Wołomińskiego za rok 2020. (druk nr 373)
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Wołomińskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2020. (druk nr 374)
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej
pw. św. Stanisława Biskupa Męczennika w Postoliskach na realizację zadania związanego
z przeprowadzeniem prac konserwatorskich. (druk nr 375)
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości. (druk nr 376)
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powierzenia Gminie Dąbrówka zadania z zakresu dróg publicznych, dotyczącego rozbudowy i przebudowy drogi powiatowej nr 4322W
ul. Radzymińskiej w msc. Kuligów. (druk nr 377)
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powierzenia Gminie Dąbrówka zadania z zakresu dróg publicznych, dotyczącego rozbudowy drogi powiatowej nr 4338W ul. Wojska Polskiego.
(druk nr 378)
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zasad ubiegania się o udzielenie dotacji celowych przez Ochotnicze Straże Pożarne z budżetu Powiatu Wołomińskiego. (druk nr 379)
13. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXVIII-287/2020 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2021-2035. (druk nr 380)
14. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXVIII-288/2020 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2021 rok. (druk nr 381)
15. Sprawozdanie Zarządu z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz prac Zarządu Powiatu
w okresie między sesjami.
16. Interpelacje i zapytania radnych, informacje Przewodniczącego Rady, sprawy różne.
17. Zamknięcie obrad.

Podstrony:
 • Druk nr 371
  Raport o stanie powiatu wołomińskiego za 2020 rok
 • Druk nr 372
  projekt uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Wołomińskiego wotum zaufania
 • Druk nr 373
  projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Powiatu Wołomińskiego za rok 2020
 • Druk nr 374
  projekt uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Wołomińskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2020
 • Druk nr 375
  projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Stanisława Biskupa Męczennika w Postoliskach na realizację zadania związanego z przeprowadzeniem prac konserwatorskich
 • Druk nr 376
  projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości
 • Druk nr 377
  projekt uchwały w sprawie powierzenia Gminie Dąbrówka zadania z zakresu dróg publicznych, dotyczącego rozbudowy i przebudowy drogi powiatowej nr 4322W ul. Radzymińskiej w msc. Kuligów
 • Druk nr 378
  projektu uchwały w sprawie powierzenia Gminie Dąbrówka zadania z zakresu dróg publicznych, dotyczącego rozbudowy drogi powiatowej nr 4338W ul. Wojska Polskiego
 • Druk nr 379
  projektu uchwały w sprawie określenia zasad ubiegania się o udzielenie dotacji celowych przez Ochotnicze Straże Pożarne z budżetu Powiatu Wołomińskiego
 • Druk nr 380
  projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXVIII-287/2020 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2021-2035
 • Druk nr 381
  projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXVIII-288/2020 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2021 rok

Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Adam Pietrzak, data: 17.06.2021 r.
Wprowadził:Emilia Płachetko, data: 18.06.2021 r., godz. 12.58
Ostatnia aktualizacja:Emilia Płachetko, data: 18.06.2021 r., godz. 14.30
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
18.06.2021 r., godz. 14.30Emilia PłachetkoEdycja strony
18.06.2021 r., godz. 12.58Emilia PłachetkoDodanie strony

Strona oglądana: 1589 razy.