Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

XXXI Sesja RPW

25.03.2021r.

Podstrony:
 • UCHWAŁA NR XXXI-311/2021
  w sprawie pomocy finansowej na realizację zadania związanego z ochroną miejsca pamięci Pomnika Powstańców Styczniowych w miejscowości Borucza dla Gminy Strachówka w zakresie wykonania prac renowacyjnych i konserwatorskich
 • Wyniki głosowania imiennego
 • UCHWAŁA NR XXXI-312/2021
  w sprawie określenia podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przyznanych powiatowi wołomińskiemu według algorytmu, na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych w 2021 roku
 • Wyniki głosowania imiennego
 • UCHWAŁA NR XXXI-313/2021
  w sprawie przekazania Wojewodzie Mazowieckiemu rocznej informacji z realizacji w 2020 roku „Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Wołomińskim na lata 2016-2021”
 • Wyniki głosowania imiennego
 • UCHWAŁA NR XXXI-314/2021
  w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale Nr XXVIII-281/2020 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Powiat Wołomiński umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w roku 2021
 • Wyniki głosowania imiennego
 • UCHWAŁA NR XXXI-315/2021
  zmieniająca Uchwałę Nr XXVIII-287/2020 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 17 grudnia 2020r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2021-2035
 • Wyniki głosowania imiennego
 • UCHWAŁA NR XXXI-316/2021
  zmieniająca Uchwałę Nr XXVIII-288/2020 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 17 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2021 rok
 • Wyniki głosowania imiennego
 • UCHWAŁA NR XXXI-317/2021
  zmieniająca uchwałę Nr XXII-231/2020 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27 sierpnia 2020r. w sprawie przystąpienia do programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa i realizacji inwestycji pn.: ”Nadbudowa i przebudowa obiektów na potrzeby Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego ul. Poprzeczna 18 05-230 Kobyłka” finansowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych „Opieka wytchnieniowa”
 • Wyniki głosowania imiennego

Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Emilia Płachetko, data: 01.04.2021 r., godz. 09.11
Ostatnia aktualizacja:Emilia Płachetko, data: 01.04.2021 r., godz. 09.11
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
01.04.2021 r., godz. 09.11Emilia PłachetkoDodanie strony

Strona oglądana: 1409 razy.