Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

XXX Sesja Rady Powiatu Wołomińskiego

25.02.2021r. godz. 14:00 za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość - wideokonferencja
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie wniosków w sprawie ewentualnych zmian.
3. Przyjęcie protokołu z XXVII Sesji Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 26 listopada 2020r.
4. Przyjęcie protokołu z XXVIII Sesji Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 17 grudnia 2020r.
5. Przyjęcie protokołu z XXIX Sesji Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 28 stycznia 2021r.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie pomocy finansowej w ramach Programu polityki prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim TAKrodzina.pl na realizację zadań Gminy Dąbrówka w zakresie zadań polityki prorodzinnej. (druk nr 338)
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie pomocy finansowej w ramach Programu polityki prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim TAKrodzina.pl na realizację zadań Gminy Poświętne w zakresie zadań polityki prorodzinnej. (druk nr 339)
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie pomocy finansowej w ramach Programu polityki prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim TAKrodzina.pl na realizację zadań Gminy Radzymin w zakresie zadań polityki prorodzinnej. (druk nr 340)
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie pomocy finansowej w ramach Programu polityki prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim TAKrodzina.pl na realizację zadań Gminy Tłuszcz w zakresie zadań polityki prorodzinnej”. (druk nr 341)
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie pomocy finansowej w ramach Programu polityki prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim TAKrodzina.pl na realizację zadań Miasta Zielonka w zakresie zadań polityki prorodzinnej. (druk nr 342)
11. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu z dotychczasowym najemcą. (druk nr 343)
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyznanie nieruchomości zamiennej w ramach odszkodowania za nieruchomość przejętą pod drogę publiczną.
(druk nr 344)
13. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXVIII-287/2020 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 17 grudnia 2020r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2021-2035. (druk nr 345)
14. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXVIII-288/2020 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 17 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2021 rok. (druk nr 346)
15. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXII-231/2020 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27 sierpnia 2020r. w sprawie przystąpienia do programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa i realizacji inwestycji pn.: ”Nadbudowa i przebudowa obiektów na potrzeby Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego ul. Poprzeczna 18 05-230 Kobyłka” finansowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych „Opieka wytchnieniowa”. (druk nr 347)
16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji o równości obywateli wobec władz publicznych, niewykluczaniu społecznym mieszkańców powiatu wołomińskiego oraz konieczności uzyskania, przez Rząd RP pisemnych gwarancji od producentów szczepionek dotyczących ponoszenia kosztów wystąpienia niepożądanych odczynów poszczepiennych. (druk nr 348)
17. Sprawozdanie Zarządu z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz prac Zarządu Powiatu
w okresie między sesjami.
18. Interpelacje i zapytania radnych, informacje Przewodniczącego Rady, sprawy różne.
19. Zamknięcie obrad.

Podstrony:
 • Druk nr 338
  projekt uchwały w sprawie pomocy finansowej w ramach Programu polityki prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim TAKrodzina.pl na realizację zadań Gminy Dąbrówka w zakresie zadań polityki prorodzinnej
 • Druk nr 339
  projekt uchwały w sprawie pomocy finansowej w ramach Programu polityki prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim TAKrodzina.pl na realizację zadań Gminy Poświętne w zakresie zadań polityki prorodzinnej
 • Druk nr 340
  projekt uchwały w sprawie pomocy finansowej w ramach Programu polityki prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim TAKrodzina.pl na realizację zadań Gminy Radzymin w zakresie zadań polityki prorodzinnej
 • Druk nr 341
  projektu uchwały w sprawie pomocy finansowej w ramach Programu polityki prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim TAKrodzina.pl na realizację zadań Gminy Tłuszcz w zakresie zadań polityki prorodzinnej
 • Druk nr 342
  projektu uchwały w sprawie pomocy finansowej w ramach Programu polityki prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim TAKrodzina.pl na realizację zadań Miasta Zielonka w zakresie zadań polityki prorodzinnej
 • Druk nr 343
  projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu z dotychczasowym najemcą
 • Druk nr 344
  projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyznanie nieruchomości zamiennej w ramach odszkodowania za nieruchomość przejętą pod drogę publiczną
 • Druk nr 345
  projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXVIII-287/2020 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 17 grudnia 2020r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2021-2035
 • Druk nr 346
  projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXVIII-288/2020 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 17 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2021 rok
 • Druk nr 347
  projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXII-231/2020 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27 sierpnia 2020r. w sprawie przystąpienia do programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa i realizacji inwestycji pn.: ”Nadbudowa i przebudowa obiektów na potrzeby Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego ul. Poprzeczna 18 05-230 Kobyłka” finansowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych „Opieka wytchnieniowa”
 • Druk nr 348
  projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji o równości obywateli wobec władz publicznych, niewykluczaniu społecznym mieszkańców powiatu wołomińskiego oraz konieczności uzyskania, przez Rząd RP pisemnych gwarancji od producentów szczepionek dotyczących ponoszenia kosztów wystąpienia niepożądanych odczynów poszczepiennych

Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Adam Pietrzak, data: 18.02.2021 r.
Wprowadził:Emilia Płachetko, data: 18.02.2021 r., godz. 14.47
Ostatnia aktualizacja:Emilia Płachetko, data: 18.02.2021 r., godz. 14.47
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
18.02.2021 r., godz. 14.47Emilia PłachetkoDodanie strony

Strona oglądana: 1558 razy.