Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

XXIX Sesja Rady Powiatu Wołomińskiego

28.01.2021r. godz. 14:00 za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość - wideokonferencja
Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie wniosków w sprawie ewentualnych zmian.
3. Przedstawienie Raportu z realizacji Strategii Rozwoju Powiatu Wołomińskiego do 2025 roku za lata 2018-2019. (druk nr 322)
4. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2020. (druk nr 323)
5. Sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Policji w Wołominie oraz stanu bezpieczeństwa w powiecie wołomińskim w 2020r. (druk nr 324)
6. Sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Wołominie za rok 2020. (druk nr 325)
7. Sprawozdanie z działalności Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wołominie za rok 2020. (druk nr 326)
8. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Wołominie za rok 2020. (druk nr 327)
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata 2021-2024 dla Powiatu Wołomińskiego. (druk nr 328)
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, które finansowane będą z zaliczki przekazanej z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2021 roku. (druk nr 329)
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Zielonka na prowadzenia Klubu Osób Niepełnosprawnych „Muminki”. (druk nr 330)
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu mieszkalnego. (druk nr 331)
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie. (druk nr 335)
14. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXVIII-287/2020 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 17 grudnia 2020r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2021-2035. (druk nr 332)
15. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXVIII-288/2020 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 17 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2021 rok. (druk nr 333)
16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Wołomińskiego. (druk nr 334)
17. Sprawozdanie Zarządu z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz prac Zarządu Powiatu
w okresie między sesjami.
18. Interpelacje i zapytania radnych, informacje Przewodniczącego Rady, sprawy różne.
19. Zamknięcie obrad.

Podstrony:
 • Druk nr 322
  Raport z realizacji Strategii Rozwoju Powiatu Wołomińskiego do 2025 roku za lata 2018-2019
 • Druk nr 323
  Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2020
 • Druk nr 324
  Sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Policji w Wołominie oraz stanu bezpieczeństwa w powiecie wołomińskim w 2020r.
 • Druk nr 325
  Sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Wołominie za rok 2020
 • Druk nr 326
  Sprawozdanie z działalności Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wołominie za rok 2020
 • Druk nr 327
  Sprawozdanie z działalności Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Wołominie za rok 2020
 • Druk nr 328
  Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata 2021-2024 dla Powiatu Wołomińskiego"
 • Druk nr 329
  Projekt uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, które finansowane będą z zaliczki przekazanej z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2021 roku
 • Druk nr 330
  Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Zielonka na prowadzenia Klubu Osób Niepełnosprawnych „Muminki”
 • Druk nr 331
  Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu mieszkalnego
 • Druk nr 332
  Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXVIII-287/2020 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 17 grudnia 2020r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2021-2035
 • Druk nr 333
  Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXVIII-288/2020 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 17 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2021 rok
 • Druk nr 334
  Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Wołomińskiego
 • Druk nr 335
  Projekt uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie

Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Adam Pietrzak, data: 21.01.2021 r.
Wprowadził:Emilia Płachetko, data: 22.01.2021 r., godz. 08.13
Ostatnia aktualizacja:Emilia Płachetko, data: 22.01.2021 r., godz. 11.44
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
22.01.2021 r., godz. 11.44Emilia PłachetkoEdycja strony
22.01.2021 r., godz. 09.44Emilia PłachetkoEdycja strony
22.01.2021 r., godz. 08.14Emilia PłachetkoEdycja strony
22.01.2021 r., godz. 08.13Emilia PłachetkoDodanie strony

Strona oglądana: 1639 razy.