Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

XXVII Sesja Rady Powiatu Wołomińskiego

26.11.2020r. godz. 16:00 za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość - wideokonferencja
Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie wniosków w sprawie ewentualnych zmian.
3. Przyjęcie protokołu z XXV Sesji Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 8 października 2020r.
4. Przyjęcie protokołu z XXVI Sesji Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 29 października 2020r.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021”. (druk nr 301)
6. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XVIII-203/2020 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 29 kwietnia 2020r. w sprawie określenia podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przyznanych powiatowi wołomińskiemu według algorytmu, na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej
i zawodowej osób niepełnosprawnych w 2020 roku, zmienioną uchwała Nr XXVI-256/2020 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 29 października 2020r.. (druk nr 302)
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stypendium przyznawanego studentom kształcącym się w szkole wyższej na kierunku pielęgniarstwo. (druk nr 303)
8. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XV –176/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2020 – 2035. (druk nr 304)
9. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XV-177/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2020 rok. (druk nr 305)
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Wołomińskiego. (druk nr 306)
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Wołomińskiego. (druk nr 307)
12. Sprawozdanie Zarządu z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz prac Zarządu Powiatu
w okresie między sesjami.
13. Interpelacje i zapytania radnych, informacje Przewodniczącego Rady, sprawy różne.
14. Zamknięcie obrad.

Podstrony:
 • Druk nr 301
  projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021”
 • Druk nr 302
  projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XVIII-203/2020 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 29 kwietnia 2020r. w sprawie określenia podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przyznanych powiatowi wołomińskiemu według algorytmu, na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych w 2020 roku, zmienioną uchwała Nr XXVI-256/2020 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 29 października 2020r.
 • Druk nr 303
  projekt uchwały w sprawie stypendium przyznawanego studentom kształcącym się w szkole wyższej na kierunku pielęgniarstwo
 • Druk nr 304
  projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XV –176/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2020 – 2035
 • Druk nr 305
  projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XV-177/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2020 rok
 • Druk nr 306
  projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Wołomińskiego
 • Druk nr 307
  projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Wołomińskiego

Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Adam Pietrzak, data: 19.11.2020 r.
Wprowadził:Emilia Płachetko, data: 19.11.2020 r., godz. 13.36
Ostatnia aktualizacja:Emilia Płachetko, data: 19.11.2020 r., godz. 13.36
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
19.11.2020 r., godz. 13.36Emilia PłachetkoDodanie strony

Strona oglądana: 1621 razy.