Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

XXVI Sesja Rady Powiatu Wołomińskiego

29.10.2020r. godz. 14:00 za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość - wideokonferencja
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie wniosków w sprawie ewentualnych zmian.
3. Przyjęcie protokołu z XXII Sesji Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27 sierpnia 2020r.
4. Przyjęcie protokołu z XXIII Sesji Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 4 września 2020r.
5. Przyjęcie protokołu z XXIV Sesji Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 28 września 2020r.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr XVIII-203/2020 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 29 kwietnia 2020r. w sprawie określenia podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przyznawanych powiatowi wołomińskiemu według algorytmu, na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych w 2020 roku. (druk nr 286)
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Programu Powiatowej Karty Rodziny TAKrodzina.pl. (druk nr 287)
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie obowiązujących w 2021 roku, wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na terenie powiatu wołomińskiego. (druk nr 288)
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Wołomińskiego. (druk nr 289)
10. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XV –176/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2020 – 2035. (druk nr 290)
11. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XV-177/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2020 rok. (druk nr 291)
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej inwestycji budowy w ul. Polnej (droga powiatowa 4304W) w miejscowości Cegielnia. (druk nr 292)
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej podjęcia przez Radę Powiatu Wołomińskiego uchwały intencyjnej. (druk nr 293)
14. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr I-7/2018 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27 listopada 2018r. w sprawie ustalenia liczby członków Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Wołomińskiego, ustalenia jej składu oraz powołania Przewodniczącego. (druk nr 294)
15. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr I-8/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27 listopada 2018r. w sprawie ustalenia liczby członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Wołomińskiego, ustalenia jej składu oraz powołania Przewodniczącego. (druk nr 295)
16. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr I-10/2018 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia liczby członków komisji stałych Komisji Rady Powiatu Wołomińskiego oraz ustalenia ich składu. (druk nr 296)
17. Informacja właściwych podmiotów w sprawie analizy oświadczeń majątkowych osób zobowiązanych do jej złożenia.
18. Sprawozdanie Zarządu z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz prac Zarządu Powiatu
w okresie między sesjami.
19. Interpelacje i zapytania radnych, informacje Przewodniczącego Rady, sprawy różne.
20. Zamknięcie obrad.

Podstrony:
 • Druk nr 286
  projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr XVIII-203/2020 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 29 kwietnia 2020r. w sprawie określenia podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przyznawanych powiatowi wołomińskiemu według algorytmu, na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych w 2020 roku
 • Druk nr 287
  projekt uchwały w sprawie Programu Powiatowej Karty Rodziny TAKrodzina.pl
 • Druk nr 288
  projekt uchwały w sprawie obowiązujących w 2021 roku, wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na terenie powiatu wołomińskiego
 • Druk nr 289
  projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Wołomińskiego
 • Załącznik nr 1
  lokalizacja infrastruktury technicznej
 • Druk nr 290
  projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XV –176/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2020 – 2035
 • Druk nr 291
  projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XV-177/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2020 rok
 • Druk nr 292
  projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej inwestycji budowy w ul. Polnej (droga powiatowa 4304W) w miejscowości Cegielnia
 • Druk nr 293
  projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej podjęcia przez Radę Powiatu Wołomińskiego uchwały intencyjnej
 • Druk nr 294
  projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr I-7/2018 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27 listopada 2018r. w sprawie ustalenia liczby członków Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Wołomińskiego, ustalenia jej składu oraz powołania Przewodniczącego
 • Druk nr 295
  projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr I-8/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27 listopada 2018r. w sprawie ustalenia liczby członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Wołomińskiego, ustalenia jej składu oraz powołania Przewodniczącego
 • Druk nr 296
  projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr I-10/2018 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia liczby członków komisji stałych Komisji Rady Powiatu Wołomińskiego oraz ustalenia ich składu
 • Wniosek Zarządu Powiatu Wołomińskiego
  o uzupełnienie porządku obrad - druk nr 297 i 298
 • Druk nr 297
  Sprawozdanie Zarządu Powiatu Wołomińskiego z realizacji zadań oświatowych w Powiecie Wołomińskim w roku szkolnym 2019/2020
 • Druk nr 298
  projekt uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu grantowego „Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Powiecie Wołomińskim w Urlach”
 • Wniosek Zarządu Powiatu Wołomińskiego
  o uzupełnienie porządku obrad - druk nr 299
 • Druk nr 299
  projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu mieszkalnego
 • Wniosek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
  o uzupełnienie porządku obrad - druk nr 300
 • Druk nr 300
  projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Wołomińskiego

Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Adam Pietrzak, data: 22.10.2020 r.
Wprowadził:Emilia Płachetko, data: 23.10.2020 r., godz. 08.20
Ostatnia aktualizacja:Emilia Płachetko, data: 23.10.2020 r., godz. 08.20
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
23.10.2020 r., godz. 08.20Emilia PłachetkoDodanie strony

Strona oglądana: 2017 razy.