Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Sesja nr XXXV

z dnia 25.04.2006r.

Podstrony:
 • Uchwała Nr XXXV-281/06
  w sprawie: zmian w budżecie Powiatu na rok 2006
 • Uchwała Nr XXXV-282/06
  w sprawie: zmian w budżecie Powiatu na rok 2006.
 • Uchwała Nr XXXV-283/06
  w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego na rok 2006.
 • Uchwała Nr XXXV-284/06
  w sprawie: upoważnienia Zarządu Powiatu Wołomińskiego do zaciągnięcia zobowiązań zabezpieczających prawidłową realizację umowy o dofinansowanie projektu „Przebudowa, rozbudowa i wyposażenie Zespołu Szkół Specjalnych w Wołominie w ramach Priorytetu 3 działanie 3.5 poddziałanie 3.5.1.
 • Uchwała Nr XXXV-285/06
  w sprawie: zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatu Wołomińskiego.
 • Uchwała Nr XXXV-286/06
  w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty.
 • Uchwała Nr XXXV-287/06
  w sprawie: utworzenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej.
 • Uchwała NrXXXV-288/06
  w sprawie: zmian organizacyjnych w Zespole Szkół Specjalnych w Wołominie.
 • Uchwała Nr XXXV-289/06
  w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXI-217/01 z dnia 18 grudnia 200l r. dotyczącej ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych mających swoją siedzibę na obszarze Powiatu Wołomińskiego.
 • Uchwała Nr XXXV-290/06
  w sprawie: podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania w 2006 roku.
 • Uchwała Nr XXXV-291/06
  w sprawie: uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Wołomińskiego na lata 2006-2013.
 • Uchwała Nr XXXV-280/06
  w sprawie: udzielenia Zarządowi Powiatu absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2005.

Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 09.05.2006 r., godz. 10.40
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 09.05.2006 r., godz. 10.40
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
09.05.2006 r., godz. 10.40Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 4929 razy.