Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Informacja o odwołaniu posiedzenia Rady Powiatu Wołomińskiego zaplanowanego na dzień 31 sierpnia 2020r.

Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego informuje, że planowana na dzień 31 sierpnia 2020 r. sesja Rady Powiatu Wołomińskiego z następującym porządkiem:


1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie wniosków w sprawie ewentualnych zmian.
3. Przyjęcie protokołu z XIX Sesji Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 28 maja 2020r.
4. Przyjęcie protokołu z XX Sesji Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 25 czerwca 2020r.
5. Przyjęcie protokołu z XXI Sesji Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 8 lipca 2020r.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do programy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa i realizacji inwestycji pn.: „Nadbudowa i przebudowa obiektów na potrzeby Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego ul. Poprzeczna 18 05-230 Kobyłka” finansowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych „Opieka wytchnieniowa”. (druk nr 263)
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany w składzie Rady Społecznej Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie. (druk nr 264)
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu z dotychczasowym najemcą. (druk nr 265)
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty. (druk nr 266)
10. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XV –176/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2020 – 2035. (druk nr 267)
11. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XV-177/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2020 rok. (druk nr 268)
12. Sprawozdanie Zarządu z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz prac Zarządu Powiatu
w okresie między sesjami.
13. Interpelacje i zapytania radnych, informacje Przewodniczącego Rady, sprawy różne.
14. Zamknięcie obrad.zostaje odwołana.
Uzasadnienie:

Na wniosek Zarządu Powiatu (z dnia 21 sierpnia 2020 r.) w trybie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920 ) Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego zwołał na dzień 31 sierpnia 2020 r. na godz. 14.00 sesję Rady Powiatu z porządkiem jak wyżej.

W dniu 26 sierpnia 2020 r. Zarząd Powiatu zwrócił się do Przewodniczącego Rady o przesunięcie ww. punktów porządku obrad pod obrady Rady w dniu 27 sierpnia 2020r. i tym samym odwołanie przedmiotowej sesji.

W związku z tym, iż przeprowadzenie sesji stało się bezprzedmiotowe, Przewodniczący Rady przychylił się do wniosku Zarządu i odwołał zaplanowaną sesję.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Robert Perkowski, data: 28.08.2020 r.
Wprowadził:Emilia Płachetko, data: 24.08.2020 r., godz. 14.34
Ostatnia aktualizacja:Emilia Płachetko, data: 31.08.2020 r., godz. 15.41
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
31.08.2020 r., godz. 15.41Emilia PłachetkoEdycja strony
31.08.2020 r., godz. 13.58Emilia PłachetkoEdycja strony
31.08.2020 r., godz. 13.19Emilia PłachetkoEdycja strony
31.08.2020 r., godz. 13.17Emilia PłachetkoEdycja strony
31.08.2020 r., godz. 13.16Emilia PłachetkoEdycja strony
26.08.2020 r., godz. 08.13Emilia PłachetkoEdycja strony
24.08.2020 r., godz. 14.34Emilia PłachetkoDodanie strony

Strona oglądana: 1459 razy.