Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

XVII Sesja Rady Powiatu Wołomińskiego

26.02.2020r., godz. 15.00 Sala Konferencyjna Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 1
Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie wniosków w sprawie ewentualnych zmian.
3. Przyjęcie protokołu z XVI Sesji Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 30 stycznia 2020r.
4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, które finansowane będą z zaliczki przekazanej z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych w 2020 roku. (druk nr 210)
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie pomocy finansowej w ramach Programu polityki prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim TAKrodzina.pl na realizację zadań Gminy Dąbrówka w zakresie polityki prorodzinnej. (druk nr 211)
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie pomocy finansowej w ramach Programu polityki prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim TAKrodzina.pl na realizację zadań Gminy Poświętne w zakresie polityki prorodzinnej. (druk nr 212)
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie pomocy finansowej w ramach Programu polityki prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim TAKrodzina.pl na realizację zadań Gminy Radzymin w zakresie polityki prorodzinnej. (druk nr 213)
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie pomocy finansowej w ramach Programu polityki prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim TAKrodzina.pl na realizację zadań Gminy Tłuszcz
w zakresie polityki prorodzinnej. (druk nr 214)
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie pomocy finansowej w ramach Programu polityki prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim TAKrodzina.pl na realizację zadań Miasta Ząbki
w zakresie polityki prorodzinnej. (druk nr 215)
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie pomocy finansowej w ramach Programu polityki prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim TAKrodzina.pl na realizację zadań Miasta Zielonka w zakresie polityki prorodzinnej. (druk nr 216)
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Zielonka
na prowadzenie Klubu Osób Niepełnosprawnych „Muminki”. (druk nr 217)
12. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XII-127/2015 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 22 października 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie
i realizację przez Powiat Wołomiński do projektu konkursowego realizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 pn.: „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji
i geoinformacji”, zwanego projektem ASI. (druk nr 218)
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia filii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zielonce z siedzibą w Ząbkach i określenia jej zakresu działania (druk nr 219)
14. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XV-176/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2019r.w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2020-2035. (druk nr 220)
15. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XV-177/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2020 rok. (druk nr 221)
16. Sprawozdanie Zarządu z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz prac Zarządu Powiatu
w okresie między sesjami.
17. Interpelacje i zapytania radnych, informacje Przewodniczącego Rady, sprawy różne.
18. Zamknięcie obrad.

Podstrony:
 • Druk nr 210
  Projekt uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, które finansowane będą z zaliczki przekazanej z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych w 2020 roku
 • Druk nr 211
  Projekt uchwały w sprawie pomocy finansowej w ramach Programu polityki prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim TAKrodzina.pl na realizację zadań Gminy Dąbrówka w zakresie polityki prorodzinnej
 • Druk nr 212
  Projekt uchwały w sprawie pomocy finansowej w ramach Programu polityki prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim TAKrodzina.pl na realizację zadań Gminy Poświętne w zakresie polityki prorodzinnej
 • Druk nr 213
  Projekt uchwały w sprawie pomocy finansowej w ramach Programu polityki prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim TAKrodzina.pl na realizację zadań Gminy Radzymin w zakresie polityki prorodzinnej
 • Druk nr 214
  Projekt uchwały w sprawie pomocy finansowej w ramach Programu polityki prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim TAKrodzina.pl na realizację zadań Gminy Tłuszcz w zakresie polityki prorodzinnej
 • Druk nr 215
  Projekt uchwały w sprawie pomocy finansowej w ramach Programu polityki prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim TAKrodzina.pl na realizację zadań Miasta Ząbki w zakresie polityki prorodzinnej
 • Druk nr 216
  Projekt uchwały w sprawie pomocy finansowej w ramach Programu polityki prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim TAKrodzina.pl na realizację zadań Miasta Zielonka w zakresie polityki prorodzinnej
 • Druk nr 217
  Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Zielonka na prowadzenie Klubu Osób Niepełnosprawnych „Muminki"
 • Druk nr 218
  Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XII-127/2015 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 22 października 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację przez Powiat Wołomiński do projektu konkursowego realizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 pn.: „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”, zwanego projektem ASI
 • Druk nr 219
  Projekt uchwały w sprawie utworzenia filii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zielonce z siedzibą w Ząbkach i określenia jej zakresu działania
 • Druk nr 220
  Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XV-176/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2019r.w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2020-2035
 • Druk nr 221
  Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XV-177/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2020 rok

Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Robert Perkowski, data: 19.02.2020 r.
Wprowadził:Emilia Płachetko, data: 20.02.2020 r., godz. 09.27
Ostatnia aktualizacja:Emilia Płachetko, data: 20.02.2020 r., godz. 09.28
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
20.02.2020 r., godz. 09.28Emilia PłachetkoEdycja strony
20.02.2020 r., godz. 09.27Emilia PłachetkoDodanie strony

Strona oglądana: 2317 razy.