Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Konsultacje społeczne: 10 lutego 2020 r. - 10 marca 2020 r.

Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami, radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Termin zgłaszania uwag: 27.02.2020 r.
KONSULTACJE SPOŁECZNE W SPRAWIE projektu Zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami, radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Zarząd Powiatu Wołomińskiego zaprasza mieszkańców powiatu wołomińskiego oraz organizacje pozarządowe działające na terenie powiatu do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych w sprawie „Zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami, radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.

Wnioski / opinie / uwagi / propozycje zmian do projektu dokumentu poddanego konsultacjom należy zgłaszać na „FORMULARZA KONSULTACJI SPOŁECZNYCH”, który dostępny jest na stronie: www.bip.powiat-wolominski.pl (Konsultacje społeczne / Rok 2020).

Na podanej stronie zamieszczono także uchwałę Zarządu Powiatu Wołomińskiego w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych Zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami, radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Kalendarz czynności związanych z przeprowadzeniem konsultacji społecznych.

Wnioski / opinie / uwagi / propozycje zmian dokumentu można składać w terminie do dnia 27 lutego 2020 r.

1) za pośrednictwem internetu: wso@powiat-wolominski.pl
2) faksem: (22) 776-50-93,
3) pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Wołominie Wydział Spraw Obywatelskich ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin,
4) osobiście w siedzibie Starostwa: pokój nr 012, tel. (22) 346-11-04.

Podstrony:

Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Dorota Romańczuk, data: 06.02.2020 r., godz. 09.46
Ostatnia aktualizacja:Dorota Romańczuk, data: 25.02.2020 r., godz. 08.42
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
25.02.2020 r., godz. 08.42Dorota RomańczukEdycja strony
06.02.2020 r., godz. 09.48Dorota RomańczukEdycja strony
06.02.2020 r., godz. 09.48Dorota RomańczukEdycja strony
06.02.2020 r., godz. 09.48Dorota RomańczukEdycja strony
06.02.2020 r., godz. 09.47Dorota RomańczukEdycja strony
06.02.2020 r., godz. 09.46Dorota RomańczukDodanie strony

Strona oglądana: 2819 razy.