Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

XV Sesja Rady Powiatu Wołomińskiego

19.12.2019r., godz. 14.00 Sala Konferencyjna Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 1
Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie wniosków w sprawie ewentualnych zmian.
3. Przyjęcie protokołu z XIV Sesji Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27 listopada 2019r.
4. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXIII-259/2019 w sprawie wprowadzenia programu Powiatowej Karty Rodziny TAKrodzina.pl. (druk nr 188)
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Powiat Wołomiński umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego
w roku 2020. (druk nr 189)
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania zadania transportu zbiorowego m. st. Warszawie. (druk nr 190)
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Programu naprawczego Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie. (druk nr 191)
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019. (druk nr 192)
9. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr III-21/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 16 stycznia 2019r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2019-2031. (druk nr 193)
10. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr III-22/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 16 stycznia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2019 rok. (druk nr 194)
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2020-2035. (druk nr 181)
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2020 rok. (druk nr 182)
a) omówienie projektu uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami,
b) przedstawienie przez Zarząd opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
c) przedstawienie zbiorczej opinii Komisji Finansowej,
d) przedstawienie stanowiska Zarządu w sprawie opinii i wniosków Komisji Finansowej oraz dyskusja i głosowanie nad wnioskami do projektu uchwały budżetowej zgłoszonymi przez Komisję Finansową, a także nad autopoprawkami do projektu uchwały zgłoszonymi przez Zarząd Powiatu,
e) dyskusja i głosowanie nad wnioskami mniejszości ujętymi w opinii zbiorczej Komisji Finansowej, które nie zostały uwzględnione przez Zarząd (nie poddaje się głosowaniu wniosków, które nie uzyskały aprobaty Zarządu z powodu zwiększenia deficytu budżetowego, wynikającego ze zmniejszenia dochodów lub zwiększenia wydatków),
f) głosowanie nad przyjęciem uchwały budżetowej wraz ze zmianami wynikającymi
z przyjętych poprawek.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Rocznego Planu Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Wołomińskiego na 2020 rok. (druk nr 195)
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania petycji dotyczącej zmian przepisów prawa. (druk nr 196)
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania petycji dotyczącej zmian przepisów prawa. (druk nr 197)
16. Sprawozdanie Zarządu z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz prac Zarządu Powiatu
w okresie między sesjami.
17. Interpelacje i zapytania radnych, informacje Przewodniczącego Rady, sprawy różne.
18. Zamknięcie obrad.

Podstrony:
 • Druk nr 188
  Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXIII-259/2019 w sprawie wprowadzenia programu Powiatowej Karty Rodziny TAKrodzina.pl
 • Druk nr 189
  Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Powiat Wołomiński umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w roku 2020
 • Druk nr 190
  Projekt uchwały w sprawie przekazania zadania transportu zbiorowego m. st. Warszawie
 • Druk nr 191
  Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Programu naprawczego Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie
 • Druk nr 192
  Projekt uchwały w sprawie wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019
 • Druk nr 193
  Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr III-21/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 16 stycznia 2019r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2019-2031
 • Druk nr 194
  Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr III-22/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 16 stycznia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2019 rok
 • Druk nr 181
  Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2020-2035
 • Druk nr 182
  Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2020 rok
 • Druk nr 195
  Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Rocznego Planu Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Wołomińskiego na 2020 rok
 • Druk nr 196
  Projekt uchwały w sprawie przekazania petycji dotyczącej zmian przepisów prawa
 • Druk nr 197
  Projekt uchwały w sprawie przekazania petycji dotyczącej zmian przepisów prawa

Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Robert Perkowski, data: 12.12.2019 r.
Wprowadził:Emilia Płachetko, data: 12.12.2019 r., godz. 17.11
Ostatnia aktualizacja:Emilia Płachetko, data: 12.12.2019 r., godz. 17.11
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
12.12.2019 r., godz. 17.11Emilia PłachetkoDodanie strony

Strona oglądana: 3067 razy.