Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

XIII Sesja Rady Powiatu Wołomińskiego

30.10.2019r., godz. 15.00, Sala Konferencyjna Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 1
Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie wniosków w sprawie ewentualnych zmian.
3. Przyjęcie protokołu z XII Sesji Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 26 września 2019 r.
4. Sprawozdanie Zarządu Powiatu Wołomińskiego z realizacji zadań oświatowych w Powiecie Wołomińskim w roku szkolnym 2018/2019. (druk nr 156)
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie obowiązujących w 2020 roku wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na terenie powiatu wołomińskiego. (druk nr 157)
6. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie pomocy finansowej w ramach Programu Polityki Prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim TAKrodzina.pl
na realizację zadań Gminy Radzymin w zakresie zadań polityki prorodzinnej. (druk nr 158)
7. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie pomocy finansowej w ramach Programu Polityki Prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim TAKrodzina.pl
na realizację zadań Miasta Zielonka w zakresie zadań polityki prorodzinnej. (druk nr 159)
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Powiat Wołomiński. (druk nr 160)
9. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr III-21/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2019-2031. (druk nr 161)
10. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr III-22/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2019 rok. (druk nr 162)
11. Informacja właściwych podmiotów w sprawie analizy oświadczeń majątkowych osób zobowiązanych do jej złożenia.
12. Sprawozdanie Zarządu z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz prac Zarządu Powiatu
w okresie między sesjami.
13. Interpelacje i zapytania radnych, informacje Przewodniczącego Rady, sprawy różne.
14. Zamknięcie obrad.

Podstrony:
 • Druk nr 156
  Sprawozdanie Zarządu Powiatu Wołomińskiego z realizacji zadań oświatowych w Powiecie Wołomińskim w roku szkolnym 2018/2019
 • Druk nr 157
  Projekt uchwały w sprawie obowiązujących w 2020 roku wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na terenie powiatu wołomińskiego
 • Druk nr 158
  Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie pomocy finansowej w ramach Programu Polityki Prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim TAKrodzina.pl na realizację zadań Gminy Radzymin w zakresie zadań polityki prorodzinnej
 • Druk nr 159
  Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie pomocy finansowej w ramach Programu Polityki Prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim TAKrodzina.pl na realizację zadań Miasta Zielonka w zakresie zadań polityki prorodzinnej
 • Druk nr 160
  Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Powiat Wołomiński
 • Druk nr 160 - mapa
 • Druk nr 161
  Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr III-21/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2019-2031
 • Druk nr 162
  Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr III-22/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2019 rok
 • Druk nr 162 - Tabela 1
  Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2019
 • Druk nr 162 - Tabela 2
  Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2019
 • Druk nr 162 - Tabela 3
  PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ROK 2019
 • Druk nr 162 - Tabela 4
  Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w roku 2019
 • Druk nr 162 - Tabela 5
  Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2019
 • Druk nr 162 - Tabela 6
  Dochody i wydatki związane z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
 • Druk nr 162 - Tabela 7
  Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w roku 2019

Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Robert Perkowski, data: 23.09.2019 r.
Wprowadził:Emilia Płachetko, data: 24.10.2019 r., godz. 11.01
Ostatnia aktualizacja:Emilia Płachetko, data: 24.10.2019 r., godz. 11.03
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
24.10.2019 r., godz. 11.03Emilia PłachetkoEdycja strony
24.10.2019 r., godz. 11.02Emilia PłachetkoEdycja strony
24.10.2019 r., godz. 11.02Emilia PłachetkoEdycja strony
24.10.2019 r., godz. 11.01Emilia PłachetkoDodanie strony

Strona oglądana: 2553 razy.