Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

XII Sesja Rady Powiatu Wołomińskiego

26.09.2019r. godz. 16:30, Sala konferencyjna Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 1
Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie wniosków w sprawie ewentualnych zmian.
3. Przyjęcie protokołu z XI Sesji Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 29 sierpnia 2019 r.
4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie delegowania przedstawicieli Rady Powiatu Wołomińskiego do pracy w Powiatowej Radzie Działalności Pożytku Publicznego
w powiecie wołomińskim. (druk nr 142)
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym. (druk nr 143)
6. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XLIV-508/2018 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych i placówek niepublicznych, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu
i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji. (druk nr 144)
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia Planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych prowadzonych przez Powiat Wołomiński,
z uwzględnieniem szkół ponadpodstawowych i szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu prowadzonych przez inne organy prowadzące. (druk nr 145)
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie długoterminowej umowy najmu w trybie bezprzetargowym. (druk nr 146)
9. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie obowiązującej w 2019 r. wysokości opłat za usuwanie pojazdów z drogi i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu. (druk nr 147)
10. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XI-117/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 29 sierpnia 2019r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej na rzecz Województwa Mazowieckiego. (druk nr 148)
11. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr III-21/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2019-2031. (druk nr 149)
12. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr III-22/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2019 rok. (druk nr 150)
13. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr III-22/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2019 rok. (druk nr 151)
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Wołomińskiego. (druk nr 152)
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Wołomińskiego. (druk nr 153)
16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Zarząd Powiatu Wołomińskiego. (druk nr 154)
17. Sprawozdanie Zarządu z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz prac Zarządu Powiatu
w okresie między sesjami.
18. Interpelacje i zapytania radnych, informacje Przewodniczącego Rady, sprawy różne.
19. Zamknięcie obrad.

Podstrony:
 • Druk nr 142
  Projekt uchwał w sprawie delegowania przedstawicieli Rady Powiatu Wołomińskiego do pracy w Powiatowej Radzie Działalności Pożytku Publicznego w powiecie wołomińskim
 • Druk nr 143
  Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym
 • Druk nr 144
  Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XLIV-508/2018 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych i placówek niepublicznych, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji
 • Druk nr 145
  Projekt uchwały w sprawie ustalenia Planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych prowadzonych przez Powiat Wołomiński, z uwzględnieniem szkół ponadpodstawowych i szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu prowadzonych przez inne organy prowadzące
 • Druk nr 146
  Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie długoterminowej umowy najmu w trybie bezprzetargowym
 • Druk nr 147
  Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie obowiązującej w 2019 r. wysokości opłat za usuwanie pojazdów z drogi i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu
 • Druk nr 148
  Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XI-117/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 29 sierpnia 2019r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej na rzecz Województwa Mazowieckiego
 • Druk nr 149
  Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr III-21/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2019-2031
 • Druk nr 150
  Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr III-22/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2019 rok
 • Druk nr 150 - Tabela nr 1
  Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2019
 • Druk nr 150 - Tabela nr 2
  Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2019
 • Druk nr 150 - Tabela nr 4
  Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w roku 2019
 • Druk nr 150 - Załącznik nr 3
  PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ROK 2019
 • Druk nr 151
  Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr III-22/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2019 rok
 • Druk nr 151 - Tabela nr 2
  Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2019
 • Druk nr 151 - Załącznik nr 1
  Dotacje udzielane w 2019 r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych
 • Druk nr 151 - Załącznik nr 3
  PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ROK 2019
 • Druk nr 152
  Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Wołomińskiego
 • Druk nr 153
  Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Wołomińskiego
 • Druk nr 154
  Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Zarząd Powiatu Wołomińskiego

Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Robert Perkowski, data: 19.09.2019 r.
Wprowadził:Emilia Płachetko, data: 20.09.2019 r., godz. 10.39
Ostatnia aktualizacja:Emilia Płachetko, data: 20.09.2019 r., godz. 11.12
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
20.09.2019 r., godz. 11.12Emilia PłachetkoZmiana kolejności podlinków
20.09.2019 r., godz. 10.40Emilia PłachetkoEdycja strony
20.09.2019 r., godz. 10.39Emilia PłachetkoDodanie strony

Strona oglądana: 2939 razy.