Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

VIII Sesja Rady Powiatu Wołomińskiego

18.06.2019r., godz. 13.00 Sala Konferencyjna Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 1
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie wniosków w sprawie ewentualnych zmian.
3. Przyjęcie protokołu z VII Sesji Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 29 maja 2019 r.
4. Przedstawienie raportu o stanie powiatu wołomińskiego za 2018 rok. (druk nr 106)
5. Debata nad raportem o stanie powiatu wołomińskiego za 2018 rok.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Wołomińskiego wotum zaufania. (druk nr 107)
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Powiatu Wołomińskiego za rok 2018. (druk nr 108)
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Wołomińskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2018. (druk nr 109)
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2018 Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie. (druk nr 110)
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego IV Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica w Wołominie, al. Armii Krajowej 38 w czteroletnie IV Liceum Ogólnokształcącego wchodzące w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica w Wołominie, al. Armii Krajowej 38. (druk nr 111)
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Polityki Senioralnej Powiatu Wołomińskiego na lata 2019 – 2025”. (druk nr 112)
12. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powierzenia Gminie Marki zadania z zakresu dróg publicznych dotyczącego rozbudowy drogi powiatowej w ulicy Sosnowej i Tadeusza Kościuszki w Markach, na odcinku od drogi krajowej Nr 8 do granic miasta Marki. (druk nr 113)
13. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr III-21/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2019-2031. (druk nr 114)
14. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr III-22/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2019 rok. (druk nr 115)
15. Sprawozdanie Zarządu z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.
16. Interpelacje i zapytania radnych, informacje Przewodniczącego Rady, sprawy różne.
17. Zamknięcie obrad.

Podstrony:
 • Druk nr 106
  Raport o stanie powiatu wołomińskiego za 2018 rok.
 • Druk nr 107
  Projekt uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Wołomińskiego wotum zaufania
 • Druk nr 108
  Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Powiatu Wołomińskiego za rok 2018.
 • Druk nr 108 - załączniki
 • Druk nr 108 - opinia biegłego
  Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego
 • Druk nr 109
  Projekt uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Wołomińskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2018
 • Druk nr 110
  Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2018 Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie
 • Druk nr 110 - załączniki
 • Druk nr 110 - opinia biegłego
  Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego
 • Druk nr 111
  Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego IV Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica w Wołominie, al. Armii Krajowej 38 w czteroletnie IV Liceum Ogólnokształcącego wchodzące w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica w Wołominie, al. Armii Krajowej 38
 • Druk nr 112
  Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Polityki Senioralnej Powiatu Wołomińskiego na lata 2019 – 2025”.
 • Druk nr 112 - załącznik
  Program Polityki Senioralnej Powiatu Wołomińskiego na lata 2019 – 2025
 • Druk nr 113
  Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powierzenia Gminie Marki zadania z zakresu dróg publicznych dotyczącego rozbudowy drogi powiatowej w ulicy Sosnowej i Tadeusza Kościuszki w Markach, na odcinku od drogi krajowej Nr 8 do granic miasta Marki
 • Druk nr 114
  Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr III-21/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2019-2031
 • Druk nr 115
  Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr III-22/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2019 rok
 • Druk nr 115 - tabela 1
  Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2019
 • Druk nr 115 - tabela 2
  Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2019
 • Druk nr 115 - tabela 3
  PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ROK 2019
 • Druk nr 115 - tabela 4
  Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w roku 2019
 • Druk nr 115 - tabela 5
  Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2019
 • Druk nr 115 - załącznik 1
  Dotacje udzielane w 2019 r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Robert Perkowski, data: 11.06.2019 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 12.06.2019 r., godz. 10.12
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 12.06.2019 r., godz. 10.13
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
12.06.2019 r., godz. 10.13Małgorzata JeznachEdycja strony
12.06.2019 r., godz. 10.12Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 3275 razy.