Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

VII Sesja Rady Powiatu Wołomińskiego

29.05.2019r., godz. 15.00 Sala Konferencyjna Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 1
Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie wniosków w sprawie ewentualnych zmian.
3. Przyjęcie protokołu z VI Sesji Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 26 kwietnia 2019 r.
4. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2018. (druk nr 101)
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia Związek Samorządów Polskich. (druk nr 102)
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. (druk nr 103)
7. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr III-21/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2019-2031. (druk nr 104)
8. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr III-22/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2019 rok. (druk nr 105 )
9. Sprawozdanie Zarządu z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.
10. Interpelacje i zapytania radnych.
11. Informacje Przewodniczącego Rady.
12. Sprawy różne.
13. Zamknięcie obrad.

Podstrony:
 • Druk nr 101
  Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2018
 • Druk nr 102
  Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia Związek Samorządów Polskich
 • Druk nr 103
  Projekt uchwały w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
 • Druk nr 104
  Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr III-21/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2019-2031
 • Druk nr 105
  Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr III-22/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2019 rok
 • Druk nr 105 - tabela 1
  Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2019
 • Druk nr 105 - tabela 2
  Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2019
 • Druk nr 105 - tabela 3
  PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ROK 2019
 • Druk nr 105 - tabela 4
  Przychody i rozchody budżetu w 2019 roku
 • Druk nr 105 - tabela 5
  Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w roku 2019
 • Druk nr 105 - tabela 6
  Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2019
 • Druk nr 105 - załącznik 1
  Dotacje udzielane w 2019 r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Robert Perkowski, data: 22.05.2019 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 22.05.2019 r., godz. 10.35
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 22.05.2019 r., godz. 10.36
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
22.05.2019 r., godz. 10.36Małgorzata JeznachEdycja strony
22.05.2019 r., godz. 10.35Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 2722 razy.