Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

V Sesja Rady Powiatu Wołomińskiego

28.03.2019r., godz. 14.00 Sala Konferencyjna Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 1
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie wniosków w sprawie ewentualnych zmian.
3. Przyjęcie protokołu z IV Sesji Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 28 lutego 2019r.
4. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr I-10/2018 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia liczby członków komisji stałych Komisji Rady Powiatu Wołomińskiego oraz ustalenia ich składu. (druk nr 51)
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie. (druk nr 52)
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania Wojewodzie Mazowieckiemu rocznej informacji z realizacji w 2018 roku „Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Wołomińskim na lata 2016-2021”. (druk nr 53)
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przyznanych powiatowi wołomińskiemu według algorytmu, na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych w 2019 roku. (druk nr 54)
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości przez Powiat Wołomiński. (druk nr 55)
9. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XII-127/2015 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 22 października 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie
i realizację przez Powiat Wołomiński do projektu konkursowego realizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 pn.: „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji, zwanego projektem ASI. (druk nr 56)
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powierzenia Gminie Dąbrówka zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej oraz chodników. (druk nr 57)
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powierzenia Gminie Jadów zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej, chodników oraz rowów. (druk nr 58)
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powierzenia Gminie Klembów zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej oraz chodników. (druk nr 59)
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powierzenia Gminie Kobyłka zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej oraz chodników. (druk nr 60)
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powierzenia Gminie Miastu Marki zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej oraz chodników. (druk nr 61)
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powierzenia Gminie Poświętne zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej oraz chodników. (druk nr 62)
16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powierzenia Gminie Strachówka zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej, chodników oraz rowów. (druk nr 63)
17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powierzenia Gminie Tłuszcz zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej oraz chodników. (druk nr 64)
18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powierzenia Gminie Wołomin zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej oraz chodników. (druk nr 65)
19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powierzenia Miastu Ząbki zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej oraz chodników. (druk nr 66)
20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powierzenia Miastu Zielonka zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej oraz chodników. (druk nr 67)
21. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr III-21/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2019-2031. (druk nr 68)
22. Rozpatrzenie projektu uchwał zmieniającej Uchwałę Nr III-22/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2019 rok. (druk nr 69)
23. Sprawozdanie Zarządu z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz prac Zarządu Powiatu
w okresie między sesjami.
24. Interpelacje i zapytania radnych.
25. Informacje Przewodniczącego Rady.
26. Sprawy różne.
27. Zamknięcie obrad.

Podstrony:
 • Druk nr 51
  Projekt uchwały zmieniająca Uchwałę Nr I-10/2018 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia liczby członków komisji stałych Komisji Rady Powiatu Wołomińskiego oraz ustalenia ich składu
 • Druk nr 52
  Projekt uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie
 • Druk nr 53
  Projekt uchwały w sprawie przekazania Wojewodzie Mazowieckiemu rocznej informacji z realizacji w 2018 roku „Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Wołomińskim na lata 2016-2021”.
 • Druk nr 53 - załącznik
  Informacja z realizacji w 2018roku Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych oraz Przestrzegania Praw Osób Niepełnosprawnych na lata 2016-2021 dla Powiatu Wołomińskiego
 • Druk nr 54
  Projekt uchwały w sprawie określenia podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przyznanych powiatowi wołomińskiemu według algorytmu, na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych w 2019 roku
 • Druk nr 55
  Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości przez Powiat Wołomiński.
 • Druk nr 56
  Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XII-127/2015 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 22 października 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację przez Powiat Wołomiński do projektu konkursowego realizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 pn.: „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji, zwanego projektem ASI
 • Druk nr 57
  Projekt uchwały w sprawie powierzenia Gminie Dąbrówka zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej oraz chodników
 • Druk nr 58
  Projekt uchwały w sprawie powierzenia Gminie Jadów zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej, chodników oraz rowów
 • Druk nr 59
  Projekt uchwały w sprawie powierzenia Gminie Klembów zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej oraz chodników
 • Druk nr 60
  Projekt uchwały w sprawie powierzenia Gminie Kobyłka zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej oraz chodników
 • Druk nr 61
  Projekt uchwały w sprawie powierzenia Gminie Miastu Marki zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej oraz chodników
 • Druk nr 62
  Projekt uchwały w sprawie powierzenia Gminie Poświętne zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej oraz chodników
 • Druk nr 63
  Projekt uchwały w sprawie powierzenia Gminie Strachówka zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej, chodników oraz rowów
 • Druk nr 64
  Projekt uchwały w sprawie powierzenia Gminie Tłuszcz zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej oraz chodników
 • Druk nr 65
  Projekt uchwały w sprawie powierzenia Gminie Wołomin zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej oraz chodników
 • Druk nr 66
  Projekt uchwały w sprawie powierzenia Miastu Ząbki zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej oraz chodników
 • Druk nr 67
  Projekt uchwały w sprawie powierzenia Miastu Zielonka zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej oraz chodników
 • Druk nr 68
  Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr III-21/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2019-2031
 • Druk nr 69
  Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr III-22/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2019 rok
 • Druk nr 69 - tabela 1
  Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2019
 • Druk nr 69 - tabela 2
  Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2019
 • Druk nr 69 - tabela 3
  PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ROK 2019
 • Druk nr 69 - tabela 4
  Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w roku 2019
 • Druk nr 69 - tabela 5
  Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w roku 2019
 • Druk nr 69 - załącznik 1
  Dotacje udzielane w 2019 r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych
 • Druk nr 69 - załącznik 2
  Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym i wydatków nimi finansowanych na rok 2019

Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Robert Perkowski, data: 21.03.2019 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 22.03.2019 r., godz. 08.18
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 22.03.2019 r., godz. 11.53
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
22.03.2019 r., godz. 11.53Małgorzata JeznachEdycja strony
22.03.2019 r., godz. 08.19Małgorzata JeznachEdycja strony
22.03.2019 r., godz. 08.18Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 3246 razy.