Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Powiat Wołomiński zaprasza do złożenia oferty na dostawę książek przyrodniczych i gier edukacyjnych

Prosimy o złożenie oferty do 13 lutego 2019 r., do godz. 16.00 w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, lub na adres e-mail kancelaria@powiat-wolominski.pl: wpisując w tytule maila: „Oferta na książki IV PKE”.
Nr sprawy: WOŚ.605.1.2019.BK

Zamawiający:
Powiat Wołomiński
05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3
NIP: 125-09-40-609
REGON: 013269344
e-mail: kancelaria@powiat-wolominski.pl
tel.: (22) 787-43-01 lub 03 wew.: 158

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), Powiat Wołomiński zaprasza do złożenia oferty na:
1. Przedmiot zamówienia:
Dostawa książek przyrodniczych i gier edukacyjnych, zgodnie z poniższą tabelą:

Lp. Nazwa Ilość sztuk
1 Ptaki. Świat wokół nas - gra edukacyjna. 11
2 Smog. W poszukiwaniu czystego powietrza. 11
3 Małgorzata Falencka - Jabłońska opowiada o przyrodzie. 11
4 Owady. Świat wokół nas – gra edukacyjna. 11
5 Andrzej Kruszewicz opowiada o ptakach. 11
6 Wojciech Gil opowiada o drzewach i ich mieszkańcach. 11
7 Ptaki Polski. Encyklopedia ilustrowana. 11
8 Wojciech Gil opowiada o skarbach przyrody. 11


2. Wymienione w powyższej tabeli przedmioty, należy dostarczyć do 20 marca 2019 r, do godziny 14.00, do wskazanych przez Zamawiającego placówek oświatowych zlokalizowanych na terenie powiatu wołomińskiego; adresy zostaną podane Wykonawcy przez Zamawiającego do 28 lutego 2019 r. (ok. 15 placówek).
3. Kod CPV: 22100000-1, 37524000-7
4. Termin realizacji zamówienia: do 20 marca 2019 r. do godz. 14.00
5. Warunki płatności i zamówienia: Udzielenie zamówienia nastąpi na podstawie zlecenia. Płatność nastąpi przelewem do 14 dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT, w formie papierowej, do siedziby Zamawiającego; podstawą do wystawienia faktury będzie protokół odbioru przedmiotu zamówienia. Datą zapłaty jest data złożenia przez Zamawiającego polecenia przelewu.
6. Wymagane dokumenty na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: kompletny formularz zgłoszeniowy dołączony do zaproszenia.
7. Kryteria oceny ofert: cena wykonania przedmiotu zamówienia 100%.
8. Miejsce i termin składania ofert:
Prosimy o złożenie oferty do 13 lutego 2019 r., do godz. 16.00
w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3,
lub na adres e-mail kancelaria@powiat-wolominski.pl: wpisując w tytule maila: „Oferta na książki IV PKE”.
9. Osoby upoważnione do kontaktów z oferentami:
Barbara Kocikowska-Kopyt, Robert Angielski
Inspektorzy Wydziału Ochrony Środowiska
tel.: (22) 787-43-01 lub 03 wew.: 158


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Rutkowska, data: 04.02.2019 r., godz. 10.56
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Rutkowska, data: 04.02.2019 r., godz. 10.56
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
04.02.2019 r., godz. 10.56Katarzyna RutkowskaDodanie strony

Strona oglądana: 2361 razy.