Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

III Sesja Rady Powiatu Wołomińskiego

16.01.2019r., godz. 14.00 Sala Konferencyjna Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 1
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie wniosków w sprawie ewentualnych zmian.
3. Przyjęcie protokołu z II Sesji Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 18 grudnia 2018r.
4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2019-2033. (druk nr 6)
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2019 rok. (druk nr 7)
a) omówienie projektu uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami,
b) przedstawienie przez Zarząd opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
c) przedstawienie zbiorczej opinii Komisji Finansowej,
d) przedstawienie stanowiska Zarządu w sprawie opinii i wniosków Komisji Finansowej oraz dyskusja i głosowanie nad wnioskami do projektu uchwały budżetowej zgłoszonymi przez Komisję Finansową a także nad autopoprawkami do projektu uchwały budżetowej zgłoszonymi przez Zarząd Powiatu,
e) dyskusja i głosowanie nad wnioskami mniejszości ujętymi w opinii zbiorczej Komisji Finansowej, które nie zostały uwzględnione przez Zarząd (nie poddaje się pod głosowanie wniosków, które nie uzyskały aprobaty Zarządu z powodu zwiększenia deficytu budżetowego, wynikającego ze zmniejszenia dochodów lub zwiększenia wydatków,
f) głosowanie nad przyjęciem uchwały budżetowej wraz ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji internatu przy Zespole Szkół Techniczno-Zawodowych im. inż. Czesława Nowaka w Radzyminie przy al. Jana Pawła II 18 poprzez przekształcenie dotychczasowej struktury organizacyjnej szkoły.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy im. Marii Konopnickiej w Radzyminie z siedzibą przy ul. Komunalnej 8.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Rocznego Planu Pracy Komisji Rewizyjnej Powiatu Wołomińskiego na 2019 rok.
9. Sprawozdanie Zarządu z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz prac Zarządu Powiatu
w okresie między sesjami.
10. Interpelacje i zapytania radnych.
11. Informacje Przewodniczącego Rady.
12. Sprawy różne.
13. Zamknięcie obrad.

Podstrony:
 • Druk nr 6
  Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2019-2033
 • Druk nr 6a
  Autopoprawka do projektu uchwały w sprawie uchwalenia uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2033
 • Druk nr 6a - załącznik 1
  Wieloletnia Prognoza Finansowa
 • Druk nr 6a - załącznik 2
  Wykaz przedsięwzięć do WPF
 • Druk nr 7
  Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2019 rok
 • Druk nr 7a
  Autopoprawka do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na rok 2019
 • Druk nr 7a - tabela 2
  PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2019
 • Druk nr 7a - tabela 3
  PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ROK 2019
 • Druk nr 7a - tabela 4
  Przychody i rozchody budżetu w 2019r.
 • Druk nr 7a - załącznik 1
  Dotacje udzielane w 2019 r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych
 • Druk nr 23
  Projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji internatu przy Zespole Szkół Techniczno-Zawodowych im. inż. Czesława Nowaka w Radzyminie przy al. Jana Pawła II 18 poprzez przekształcenie dotychczasowej struktury organizacyjnej szkoły
 • Druk nr 24
  Projekt uchwały w sprawie utworzenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy im. Marii Konopnickiej w Radzyminie z siedzibą przy ul. Komunalnej 8
 • Druk nr 25
  Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Rocznego Planu Pracy Komisji Rewizyjnej Powiatu Wołomińskiego na 2019 rok

Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Robert Perkowski, data: 09.01.2019 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 09.01.2019 r., godz. 14.34
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 09.01.2019 r., godz. 14.36
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
09.01.2019 r., godz. 14.36Małgorzata JeznachEdycja strony
09.01.2019 r., godz. 14.34Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 3123 razy.