Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

II Sesja

z 18.12.2018r.

Podstrony:
 • UCHWAŁA NR II - 12/2018
  zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia obowiązującej w 2019 r. wysokości opłat za usuwanie pojazdów z drogi i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu
 • UCHWAŁA NR II – 13/2018
  w sprawie utworzenia ciągu drogowego drogi powiatowej z ul. Sosnowej i Tadeusza Kościuszki zlokalizowanych na terenie Miasta Marki
 • UCHWAŁA NR II – 14/2018
  w sprawie delegowania dwóch radnych do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
 • UCHWAŁA NR II - 15/2018
  zmieniająca uchwałę Rady Powiatu Wołomińskiego Nr XLIV-499/2018 z dnia 29.01.2018 r. w sprawie pomocy finansowej w ramach Programu Polityki Prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim TAKrodzina.pl na realizację zadań Miasta Marki w zakresie zadań polityki prorodzinnej
 • UCHWAŁA NR II - 16/2018
  zmieniająca uchwałę Nr XLVI – 528/2018 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie określenia podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przyznanych powiatowi wołomińskiemu według algorytmu, na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych w 2018 roku, zmienioną uchwałą Nr LI-579/2018 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 26 lipca 2018 r.
 • UCHWAŁA NR II - 17/2018
  zmieniająca Uchwałę Nr XII-127/2015 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 22 października 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację przez Powiat Wołomiński do projektu konkursowego realizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 pn.: „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji, zwanego projektem ASI
 • UCHWAŁA NR II - 18/2018
  w sprawie wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018
 • UCHWAŁA NR II - 19/2018
  zmieniająca Uchwałę Nr XLIII-484/2017 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2018 rok
 • UCHWAŁA NR II – 20/2018
  w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Rady Powiatu Wołomińskiego przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym w Warszawie

Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 20.12.2018 r., godz. 11.39
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 20.12.2018 r., godz. 11.39
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
20.12.2018 r., godz. 11.39Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 2623 razy.