Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

II Sesja Rady Powiatu Wołomińskiego

18.12.2018r., godz. 14.00 Sala Konferencyjna Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 1
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie wniosków w sprawie ewentualnych zmian.
3. Przyjęcie protokołu z I Sesji Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 22 i 27 listopada 2018r.
4. Sprawozdanie Zarządu z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia obowiązującej w 2019 r. wysokości opłat za usuwanie pojazdów z drogi i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu. (druk nr 14)
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia ciągu drogi powiatowej z ul. Sosnowej i Tadeusza Kościuszki zlokalizowanych na terenie Miasta Marki. (druk nr 15)
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie delegowania dwóch radnych do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. (druk nr 16)
8. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Rady Powiatu Wołomińskiego Nr XLIV-499/2018 z dnia 29.01.2018 r. w sprawie pomocy finansowej w ramach Programu Polityki Prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim TAKrodzina.pl na realizację zadań Miasta Marki w zakresie zadań polityki prorodzinnej. (druk nr 17)
9. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XLVI-528/2018 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie określenia podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przyznanych powiatowi wołomińskiemu według algorytmu, na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych w 2018 roku, zmienioną uchwałą Nr LI-579/2018 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 26 lipca 2018 r. (druk nr 18)
10. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XII-127/2015 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 22 października 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację przez Powiat Wołomiński do projektu konkursowego realizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 pn.: "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji
i geoinformacji”, zwanego projektem ASI. (druk nr 19)
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018. (druk nr 20)
12. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XLIII-484/2017 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2018 rok. (druk nr 21 )
13. Interpelacje i zapytania radnych.
14. Informacje Przewodniczącego Rady.
15. Sprawy różne.
16. Zamknięcie obrad.

Podstrony:
 • Druk nr 14
  Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia obowiązującej w 2019 r. wysokości opłat za usuwanie pojazdów z drogi i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu
 • Druk nr 15- załącznik graficzny
 • Druk nr 15
  Projekt uchwały w sprawie utworzenia ciągu drogi powiatowej z ul. Sosnowej i Tadeusza Kościuszki zlokalizowanych na terenie Miasta Marki
 • Druk nr 16
  Projekt uchwały w sprawie delegowania dwóch radnych do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
 • Druk nr 17
  Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Rady Powiatu Wołomińskiego Nr XLIV-499/2018 z dnia 29.01.2018 r. w sprawie pomocy finansowej w ramach Programu Polityki Prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim TAKrodzina.pl na realizację zadań Miasta Marki w zakresie zadań polityki prorodzinnej
 • Druk nr 18
  Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XLVI-528/2018 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie określenia podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przyznanych powiatowi wołomińskiemu według algorytmu, na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych w 2018 roku, zmienioną uchwałą Nr LI-579/2018 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 26 lipca 2018 r.
 • Druk nr 19
  Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XII-127/2015 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 22 października 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację przez Powiat Wołomiński do projektu konkursowego realizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 pn.: „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”, zwanego projektem ASI
 • Druk nr 20
  Projekt uchwały w sprawie wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018
 • Druk nr 20 - załącznik
  Wykaz oraz plan finansowy wydatków, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego
 • Druk nr 21
  Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XLIII-484/2017 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2018 rok
 • Druk nr 21 - tabela 1
  Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2018
 • Druk nr 21 - tabela 2
  Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2018
 • Druk nr 21 - tabela 3
  Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w roku 2018
 • Druk nr 21 - załącznik 1
  Dotacje udzielane w 2018 r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych
 • Druk nr 21 - załącznik 2
  Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym i wydatków nimi finansowanych na rok 2018

Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Robert Perkowski, data: 11.12.2018 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 11.12.2018 r., godz. 12.40
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 11.12.2018 r., godz. 13.39
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
11.12.2018 r., godz. 13.39Małgorzata JeznachEdycja strony
11.12.2018 r., godz. 13.20Małgorzata JeznachZmiana kolejności podlinków
11.12.2018 r., godz. 13.20Małgorzata JeznachZmiana kolejności podlinków
11.12.2018 r., godz. 13.20Małgorzata JeznachZmiana kolejności podlinków
11.12.2018 r., godz. 13.19Małgorzata JeznachZmiana kolejności podlinków
11.12.2018 r., godz. 13.19Małgorzata JeznachZmiana kolejności podlinków
11.12.2018 r., godz. 13.19Małgorzata JeznachZmiana kolejności podlinków
11.12.2018 r., godz. 13.19Małgorzata JeznachZmiana kolejności podlinków
11.12.2018 r., godz. 12.41Małgorzata JeznachEdycja strony
11.12.2018 r., godz. 12.40Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 3000 razy.