Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

UCHWAŁA NR I - 11/2018

w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia dla Starosty Wołomińskiego
UCHWAŁA NR I - 11/2018
RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 27 listopada 2018r.

w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia dla Starosty Wołomińskiego


Na podstawie art. 12 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 995, z późn. zm.) w związku z art. 9 ust. 2, art. 36 ust. 1 – 4, art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1260, z późn. zm.) oraz § 3 pkt 1, § 6 – 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 936) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

Ustala się miesięczne wynagrodzenie Pana Adama Lubiaka – Starosty Wołomińskiego w następujący sposób:
1) wynagrodzenie zasadnicze w wysokości maksymalnej kwoty wynagrodzenia zasadniczego przewidzianego dla starosty w powiecie powyżej 120 tys. mieszkańców;
2) dodatek funkcyjny w wysokości maksymalnej kwoty dodatku funkcyjnego przewidzianego dla starosty w powiecie powyżej 120 tys. mieszkańców;
3) dodatek specjalny w wysokości 40 % łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego;
4) dodatek za wieloletnią pracę w wysokości ustawowo określonej.


§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od dnia 22 listopada 2018 r.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Robert Perkowski, data: 27.11.2018 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 29.11.2018 r., godz. 09.20
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 29.11.2018 r., godz. 09.20
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
29.11.2018 r., godz. 09.20Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 1536 razy.