Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

UCHWAŁA NR LIV – 604/2018

w sprawie obowiązujących w 2019 roku, wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na terenie powiatu wołomińskiego
UCHWAŁA NR LIV – 604/2018
RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 18 października 2018r.

w sprawie obowiązujących w 2019 roku, wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na terenie powiatu wołomińskiego


Na podstawie art. 12 pkt 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 995, z późn. zm.), w związku z art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1482), obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie maksymalnych opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na rok 2019 (M.P. z 2018 r. poz. 733) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

Ustala się obowiązujące w 2019 roku, wysokości opłat za usunięcie statku lub innego obiektu pływającego z obszaru wodnego znajdującego się na terenie powiatu wołomińskiego, tj. dla:
1) roweru wodnego lub skutera wodnego – 57 zł,
2) poduszkowca – 109 zł,
3) statku o długości kadłuba do 10 m – 132 zł,
4) statku o długości kadłuba do 20 m – 163 zł,
5) statku o długości kadłuba powyżej 20 m – 216 zł.


§ 2

Ustala się obowiązujące w 2019 roku, wysokości opłat za każdą dobę przechowywania statku lub innego obiektu pływającego w strzeżonym porcie, przystani lub parkingu na terenie powiatu wołomińskiego, tj. dla:
1) roweru wodnego lub skutera wodnego – 20 zł,
2) poduszkowca – 36 zł,
3) statku o długości kadłuba do 10 m – 57 zł,
4) statku o długości kadłuba do 20 m – 109 zł,
5) statku o długości kadłuba powyżej 20 m – 163 zł.


§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiemu.


§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Janusz Werczyński, data: 22.10.2018 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 25.10.2018 r., godz. 12.36
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 25.10.2018 r., godz. 12.36
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
25.10.2018 r., godz. 12.36Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 2436 razy.