Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Powiat Wołomiński prosi o złożenie oferty na zakup 300 szt. świerków serbskich o wysokości 100-120 cm, w donicach typu C10/12 wraz z dostawą na terenie powiatu wołomińskiego.

Prosimy o złożenie oferty do dnia 31.10.2018 r. w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, w kopercie z napisem: OFERTA NA: „Choinki”; lub na adres e-mail: zee.wos@powiat-wolominski.pl;
Zamawiający:
Powiat Wołomiński
05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3
NIP: 125-09-40-609
REGON: 013269344
e-mail: zee.wos@powiat-wolominski.pl
tel.: (22) 787-43-01 lub 03 wew.: 158


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) Powiat Wołomiński zaprasza do złożenia oferty na:

1. Przedmiot zamówienia:
Zakup 300 szt. świerków serbskich o wysokości 100-120 cm, w donicach typu C10/12 wraz z dostawą na terenie powiatu wołomińskiego (dokładne miejsce, termin i godzina dostawy do ustalenia z Zamawiającym).

2. Kod CPV: 02.51.30.00-3.

3. Termin realizacji zamówienia: 15-16.12.2018 r. (dokładne miejsce, termin i godzina dostawy do ustalenia z Zamawiającym).

4. Warunki płatności: przelewem do 30 dni od daty dostarczenia faktury

5. Wymagane dokumenty na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: formularz zgłoszeniowy dołączony do zaproszenia.

6. Kryteria oceny ofert: cena wykonania przedmiotu zamówienia 100%.

7. Miejsce i termin składania ofert:

Prosimy o złożenie oferty do dnia 31.10.2018 r. w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, w kopercie z napisem: OFERTA NA: „Choinki”;
lub na adres e-mail: zee.wos@powiat-wolominski.pl;

8. Osoba upoważniona do kontaktów z oferentami:

Robert Angielski – Inspektor Wydziału Ochrony Środowiska
Barbara Kocikowska-Kopyt – Inspektor Wydziału Ochrony Środowiska
tel.: (22) 787-43-01 lub 03 wew.: 158


W załączeniu:
- formularz ofertowy (załącznik nr 1)


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Rutkowska, data: 25.10.2018 r., godz. 12.20
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Rutkowska, data: 25.10.2018 r., godz. 12.20
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
25.10.2018 r., godz. 12.20Katarzyna RutkowskaDodanie strony

Strona oglądana: 2808 razy.