Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

WYKONANIE, DOSTAWA, MONTAŻ I PODŁĄCZENIE ŁAWKI NIEPODLEGŁOŚCI W KLEMBOWIE, POWIAT WOŁOMIŃSKI

Oferty należy składać w terminie do dnia 31 października 2018 r., godz. 14.00, w jednej z wybranych form
ZAPYTANIE OFERTOWE

WYKONANIE, DOSTAWA, MONTAŻ I PODŁĄCZENIE ŁAWKI NIEPODLEGŁOŚCI W KLEMBOWIE, POWIAT WOŁOMIŃSKI.

Powiat Wołomiński zaprasza do złożenia oferty na: wykonanie dostawę, montaż i podłączenie Ławki Niepodległości w ramach programu Ministerstwa Obrony Narodowej „Ławka Niepodległości dla samorządów”


I. Cel zamówienia:
Celem zamówienia jest wykonanie, posadowienie i uruchomienie Ławki Niepodległości zgodnie z warunkami technicznymi przedstawionymi w programie MON „Ławka Niepodległości dla samorządów”. Specyfikacja techniczna zamieszczona jest w Załączniku nr 2 do niniejszego zamówienia.

II. Zakres zamówienia:
• Wykonanie betonowej konstrukcji ławki wraz z szybą hartowaną barwioną na czerwono.
• Wykonanie elementów stalowych nierdzewnych i oświetlenia LED.
• Niezbędne inskrypcje w betonie wraz z hartowaną szybą i dwoma siedziskami ze stali nierdzewnej z frezowanymi oparciami i podkładkami w kolorze czerwonym.
• Wyposażenie elektroniczne ławki (m. in. Router WiFi, komputer Raspberry PI3, porty do ładowania telefonów, gniazdka 230V, bezpieczniki, głośniki, przyciski do sterowania nagraniami, elektronika do zdalnego zarządzania).
• Wgranie treści multimedialnych (nagrania przekazane zostaną przez zamawiającego).
• Transport do miejsca montażu (Klembów, ul. Gen. F. Żymirskiego 38).
• Montaż i pierwsze uruchomienie ławki wraz z instruktażem obsługi elektronicznego zdalnego zarządzania opartego na module 2G.

Dokładny zakres zamówienia prezentuje Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
III. Kryteria oceny ofert
- Cena za wykonanie zadania – 50 %
(Cena brutto za całość zadania w PLN.)
- Termin wykonania zamówienia – 30 %
(Termin liczony w dniach od podpisania umowy z Wykonawcą)
- Gwarancja na wykonane zamówienie – 20 %
(gwarancja liczona w miesiącach od daty protokolarnego odbioru wykonanej ławki)

IV. Informacje na temat terminu realizacji zamówienia
Termin wykonania zamówienia: 20 grudnia 2018 r. zgodnie z Załącznikiem nr 3 Istotne postanowienia umowy.
Umowa z wykonawcą może zostać zawarta po pisaniu umowy o dofinansowanie z Ministerstwem Obrony Narodowej.

V. Informacje na temat przygotowania oferty
Oferta powinna być przygotowana na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania. Oferty wypełnione na formularzu niezgodnym z Załącznikiem nr 1 zostaną odrzucone.
VI. Termin i sposób składania oferty
Oferty należy składać w terminie do dnia 31 października 2018 r., godz. 14.00, w jednej z wybranych form:
1. w zaklejonej kopercie w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3, z dopiskiem Ławka Niepodległości.
2. przesyłką listowną na adres Starostwo Powiatowe w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin, z dopiskiem na kopercie Ławka Niepodległości.
3. elektronicznie na adres e-mail: ze@powiat-wolominski.pl z tytułem wiadomości Ławka Niepodległości.
VII. Kontakt z zamawiającym
Osobą upoważnioną do kontaktu jest:
Rafał Grześkiewicz,
Wydział Planowania i Rozwoju,
e-mail: r.grzeskiewicz@powiat-wolominski.pl
tel.: 22 787 43 01 wew. 122
fax. nr 22 776 53 90


Wytworzył lub odpowiada za treść:Starosta Wołomiński, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Rutkowska, data: 24.10.2018 r., godz. 15.15
Ostatnia aktualizacja:Beata Mizerska, data: 26.10.2018 r., godz. 08.15
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
26.10.2018 r., godz. 08.15Beata MizerskaEdycja strony
25.10.2018 r., godz. 15.54Beata MizerskaEdycja strony
24.10.2018 r., godz. 15.15Katarzyna RutkowskaDodanie strony

Strona oglądana: 2967 razy.