Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

UCHWAŁA NR LII - 584/2018

w sprawie nadania imienia Powiatowej Bibliotece Publicznej w Wołominie oraz zmiany statutu nadanego Uchwałą Nr XXX - 337/2013 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 26 czerwca 2013 r.
UCHWAŁA NR LII - 584/2018
RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 30 sierpnia 2018 r.

w sprawie nadania imienia Powiatowej Bibliotece Publicznej w Wołominie oraz zmiany statutu nadanego Uchwałą Nr XXX - 337/2013 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 26 czerwca 2013 r.


Na podstawie art. 12 ust. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 995, z późn. zm.) art. 13 ust. 1 w związku z art. 11 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 862, z późn. zm.) oraz art. 11 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 574, z późn. zm.), Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:

§ 1


1. Powiatowej Bibliotece Publicznej w Wołominie nadaje się imię Heleny i Stefana Nasfeterów.
2. W Uchwale Nr XXX – 337/2013 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie utworzenia i nadania statutu Powiatowej Bibliotece Publicznej w Wołominie, zmienia się załącznik nr 1, który otrzymuje brzmienie załącznika do niniejszej uchwały.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Podstrony:
  • Załącznik
    Statut Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Heleny i Stefana Nasfeterów w Wołominie

Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Janusz Werczyński, data: 03.09.2018 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 03.09.2018 r., godz. 15.22
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 03.09.2018 r., godz. 15.26
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
03.09.2018 r., godz. 15.26Małgorzata JeznachEdycja strony
03.09.2018 r., godz. 15.22Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 2070 razy.