Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Powiat Wołomiński zaprasza do złożenia oferty na: wykonanie konserwacji infrastruktury turystycznej znajdującej się przy szlakach rowerowych powiatu wołomińskiego.

Oferty należy składać w terminie do dnia 14 czerwca 2018 r. godz. 14:00
ZAPYTANIE OFERTOWE

KONSERWACJA INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ W POWIECIE WOŁOMIŃSKIM.


Powiat Wołomiński zaprasza do złożenia oferty na: wykonanie konserwacji infrastruktury turystycznej.

I. Cel zamówienia:
Celem zamówienia jest wykonanie konserwacji infrastruktury turystycznej znajdującej się przy szlakach rowerowych powiatu wołomińskiego.
Jest to 35 lokalizacji wyszczególnionych w załączniku nr 2, widocznych na poniższej mapie:

(https://www.google.com/maps/d/embed?mid=1CDlBS3t_pQPbMStoULffQ6EmHQg&ll=52.385751230668774%2C21.419301367000003&z=11)
oraz na zdjęciach dostępnych pod poniższym adresem:

ftp://spw1.home.pl/
login: dostep@powiat-wolominski.pl
hasło: !QAZ2wsx3edc

Zadanie polega na wykonaniu napraw i odtworzeniu zniszczonych lub ukradzionych elementów infrastruktury turystycznej typu: pokrywy koszy na śmieci, ławostoły, barierki, stojaki na rowery, tablice informacyjne. Konserwacja polega na pomalowaniu i ewentualnym odmszeniu, wszystkich konstrukcji drewnianych oraz oczyszczeniu (odrdzewieniu) i malowaniu (w przypadku rdzy i odprysków farby) konstrukcji metalowych (grille publiczne).

II. Zakres zamówienia:
Zakres zamówienia prezentuje załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

III. Kryteria oceny ofert
- Cena za wykonanie zadania - 100%

IV. Informacje na temat terminu realizacji zamówienia
Termin wykonania zamówienia: 30 lipca 2018 r. zgodnie z załącznikiem nr 3 Istotne postanowienia umowy.

V. Informacje na temat przygotowania oferty
Oferta powinna być przygotowana na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania. Oferty wypełnione na formularzu niezgodnym z załącznikiem nr 1 zostaną odrzucone.

VI. Termin i sposób składania oferty
Oferty należy składać w terminie do dnia 14 czerwca 2018 r. godz. 14:00, w jednej z wybranych form:
1. w zaklejonej kopercie w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3, z dopiskiem Konserwacja infrastruktury turystycznej w powiecie wołomińskim.
2. przesyłką listowną na adres Starostwo Powiatowe w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin, z dopiskiem na kopercie Konserwacja infrastruktury turystycznej w powiecie wołomińskim.
3. elektronicznie na adres e-mail: ze@powiat-wolominski.pl z tytułem wiadomości Konserwacja infrastruktury turystycznej w powiecie wołomińskim.


VII. Kontakt z zamawiającym
Osobą upoważnioną do kontaktu jest:
Rafał Grześkiewicz,
Wydział Planowania i Rozwoju,
e-mail: r.grzeskiewicz@powiat-wolominski.pl
fax. nr 22 776 53 90.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Nieznany, data: 06.06.2018 r., godz. 12.11
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 06.06.2018 r., godz. 15.08
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
06.06.2018 r., godz. 15.08NieznanyEdycja strony
06.06.2018 r., godz. 12.13NieznanyEdycja strony
06.06.2018 r., godz. 12.11NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 2662 razy.