Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Konsultacje społeczne – termin zgłoszenia uwag: 18 kwietnia 2018 roku

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół publicznych i publicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji.
KONSULTACJE SPOŁECZNE

Zarząd Powiatu Wołomińskiego zaprasza mieszkańców Powiatu Wołomińskiego oraz organizacje pozarządowe działające na terenie Powiatu do zgłaszania uwag / wniosków / propozycji do projektu uchwały:
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół publicznych
i publicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji


Wnioski, opinie, uwagi, propozycje oraz pytania w sprawie projektu uchwały można zgłaszać:
1) za pośrednictwem internetu: edu@powiat-wolominski.pl;
2) faksem: 22 776-50-93;
3) pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Wołominie
Wydział Edukacji
ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin;
4) osobiście: w siedzibie Starostwa, pokój nr 205, tel. 22 787-43-01
w. 119, 138.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Rutkowska, data: 12.04.2018 r., godz. 14.47
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Rutkowska, data: 12.04.2018 r., godz. 14.47
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
12.04.2018 r., godz. 14.47Katarzyna RutkowskaDodanie strony

Strona oglądana: 1827 razy.