Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

XLIII Sesja

z 19.12.2017r.

Podstrony:
 • UCHWAŁA NR XLIII - 483/2017
  w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2018-2030
 • UCHWAŁA NR XLIII - 484/2017
  w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2018 rok
 • UCHWAŁA NR XLIII - 485/2017
  zmieniająca Uchwałę Nr VII-75/2015 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie określenia jednostek budżetowych, które mogą gromadzić dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzenia planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania
 • UCHWAŁA NR XLIII - 486/2017
  zmieniająca Uchwałę Nr XXVII – 270/2016 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2017 – 2030
 • UCHWAŁA NR XLIII - 487/2017
  zmieniająca Uchwałę Nr XXVII-271/2016 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2017 rok
 • UCHWAŁA NR XLIII - 488/2017
  w sprawie wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017
 • UCHWAŁA NR XLIII - 489/2017
  zmieniająca uchwałę w sprawie określenia podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przyznanych powiatowi wołomińskiemu według algorytmu, na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych w 2017 roku
 • UCHWAŁA NR XLIII – 490/2017
  w sprawie zatwierdzenia Rocznego Planu Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Wołomińskiego na 2018 rok
 • UCHWAŁA NR XLIII – 491/2017
  w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Wołomińskiego
 • UCHWAŁA NR XLIII – 492/2017
  w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Wołomińskiego
 • UCHWAŁA NR XLIII – 493/2017
  w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Wołomińskiego
 • UCHWAŁA NR XLIII – 494/2017
  w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Wołomińskiego

Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 28.12.2017 r., godz. 08.29
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 05.02.2018 r., godz. 10.36
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
05.02.2018 r., godz. 10.36Małgorzata JeznachEdycja strony
28.12.2017 r., godz. 08.29Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 3476 razy.