Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1121 ze zm.), w związku z art. 11 d ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1496) oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), w związku
z wnioskiem z dnia 11 października 2017 r., Pana Łukasza Romana (Geobet Sp. z o.o.,
Al. Przyjaciół 40/7, 01-148 Olsztyn), działającego w imieniu Burmistrza Radzymina,

zawiadamiam,
o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:
1. wykonanie i przebudowę urządzeń wodnych, tj. rowów komunalnych i przydrożnych, wylotów kanalizacji deszczowej,
2. szczególne korzystanie z wód, w zakresie odprowadzania wód opadowych
i roztopowych z terenu ul. Diamentowej do w. rowów (do ziemi) i z terenu ul. Prostej do wód Kanału Sierakowskiego w km 7+227,
w związku z planowaną realizacja budowy ciągu komunikacyjnego – ul. Diamentowej, ul. Prostej i ul. Morelowej w Radzyminie.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Agnieszka Szczypiorska, data: 20.12.2017 r., godz. 13.42
Ostatnia aktualizacja:Agnieszka Szczypiorska, data: 20.12.2017 r., godz. 13.42
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
20.12.2017 r., godz. 13.42Agnieszka SzczypiorskaDodanie strony

Strona oglądana: 1098 razy.