Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na: 1. wykonie urządzeń wodnych, tj. dwóch zestawów skrzynek rozsączających na terenie działki nr ew. 52/7 obr. 05-06 przy ul. Kościuszki w Markach,

Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U.
z 2017 r. poz. 1121, z późn. zm.) oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), w związku z wnioskiem z dnia 22 września 2017 r., Pana Karola Sarnackiego, działającego w imieniu Pani Grażyny Skwierczyńskiej, Pana Mieczysława Skwierczyńskiego, Pana Artura Skwierczyńskiego oraz Pani Doroty Elżbieciak,
zawiadamiam
o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:
1. wykonie urządzeń wodnych, tj. dwóch zestawów skrzynek rozsączających na terenie działki nr ew. 52/7 obr. 05-06 przy ul. Kościuszki w Markach,
2. szczególne korzystanie z wód, w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych do ziemi, z terenów utwardzonych projektowanych na ww. działce, poprzez ww. urządzenia wodne.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Agnieszka Szczypiorska, data: 08.12.2017 r., godz. 11.48
Ostatnia aktualizacja:Agnieszka Szczypiorska, data: 08.12.2017 r., godz. 11.48
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
08.12.2017 r., godz. 11.48Agnieszka SzczypiorskaDodanie strony

Strona oglądana: 855 razy.