Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego na wykonanie przepustu na rowie przydrożnym, na działce nr ew. 1 obr. 05-02 przy ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Radzyminie, w celu umożliwienia zjazdu z ww. ulicy powiatowej na działkę w Radzymi

Na podstawie art. 127 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1121) oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23, ze zm.),
w związku z wnioskiem Pani Alicji Rychlińskiej i Pana Jacka Rychlińskiego, Zawady 20A, 05-250 Radzymin
zawiadamiam, o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przepustu na rowie przydrożnym, usytuowanym na działce nr ew. 1 obr. 05-02 przy ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Radzyminie, w celu umożliwienia zjazdu z ww. ulicy powiatowej na działkę nr ew. 2/5 obr. 05-02 w Radzyminie.
Zainteresowane strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać uwagi i wnioski w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin, w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Adam Łossan - wicestarosta, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Marian Bądzyński, data: 06.11.2017 r., godz. 16.14
Ostatnia aktualizacja:Marian Bądzyński, data: 06.11.2017 r., godz. 16.14
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
06.11.2017 r., godz. 16.14Marian BądzyńskiDodanie strony

Strona oglądana: 912 razy.