Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

wykonanie przepustu o średnicy 600 mm i długości 9 m, w rowie przydrożnym usytuowanym na działce nr ew. 76, obr. Księżyki, gmina Strachówka

Na podstawie art. 127 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1121, z późn. zm.) oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), w związku z wnioskiem z dnia 17 października 2017 r. Wójta Gminy Strachówka,

zawiadamiam,
o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego (rowu), tj. wykonanie przepustu o średnicy 600 mm i długości 9 m, w rowie przydrożnym usytuowanym na działce nr ew. 76, obr. Księżyki, gmina Strachówka w pasie drogi gminnej – zjazd na działkę nr ew. 3/1, obr. Księżyki, gmina Strachówka.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Adam Łossan, data: 26.10.2017 r.
Wprowadził:Elwira Bijata, data: 30.10.2017 r., godz. 09.35
Ostatnia aktualizacja:Elwira Bijata, data: 30.10.2017 r., godz. 09.35
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
30.10.2017 r., godz. 09.35Elwira BijataDodanie strony

Strona oglądana: 833 razy.