Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Październik


Podstrony:
 • Uchwała Nr V-285/2017
  zmieniająca uchwałę Zarządu Powiatu Wołomińskiego Nr V-249/2017 z dnia 6 września 2017 r. w sprawie zmian w uchwale Nr XXVII-271/2016 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2017 rok
 • Uchwała Nr V-286/2017
  w sprawie przeniesień w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2017
 • Uchwała Nr V-287/2017
  w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2017
 • Uchwała Nr V-288/2017
  w sprawie przeniesień w planie finansowym jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2017
 • Uchwała Nr V-289/2017
  w sprawie zmian w uchwale Nr XXVII-271/2016 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2017 rok
 • Uchwała Nr V-290/2017
  w sprawie zmian w uchwale Nr XXVII-271/2016 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2017 rok - wykonanie
 • Uchwała Nr V-291/2017
  w sprawie przeniesień w planie finansowym wydatków Starostwa Powiatowego w Wołominie na rok 2017
 • Uchwała Nr V-292/2017
  w sprawie przeniesień w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2017
 • Uchwała Nr V-293/2017
  w sprawie zmian w uchwale Nr XXVII-271/2016 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2017 rok
 • Uchwała Nr V-294/2017
  w sprawie zmian w uchwale Nr XXVII-271/2016 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2017 rok - wykonanie
 • Uchwała Nr V-295/2017
  w sprawie wydania opinii dotyczącej zaliczenia ulicy Akacjowej w miejscowości Pasek na terenie Gminy Klembów do kategorii dróg gminnych
 • Uchwała Nr V-296/2017
  w sprawie wydania opinii dotyczącej zaliczenia ulicy Akacjowej w miejscowości Wola Rasztowska na terenie Gminy Klembów do kategorii dróg gminnych
 • Uchwała Nr V-297/2017
  w sprawie wydania opinii dotyczącej zaliczenia ulicy Lawendowej na terenie Gminy Klembów do kategorii dróg gminnych
 • Uchwała Nr V-298/2017
  w sprawie wydania opinii dotyczącej zaliczenia ulicy Rumiankowej na terenie Gminy Klembów do kategorii dróg gminnych
 • Uchwała Nr V-299/2017
  w sprawie wydania opinii dotyczącej zaliczenia ulicy Szkolnej w miejscowości Wola Rasztowska na terenie Gminy Klembów do kategorii dróg gminnych
 • Uchwała Nr V-300/2017
  w sprawie wydania opinii dotyczącej zaliczenia ulicy Trakt Napoleoński na terenie Gminy Klembów do kategorii dróg gminnych
 • Uchwała Nr V-301/2017
  w sprawie wydania opinii dotyczącej zaliczenia ulicy Rotmistrza Witolda Pileckiego na terenie Gminy Klembów do kategorii dróg gminnych
 • Uchwała Nr V-302/2017
  w sprawie wydania opinii dotyczącej zaliczenia ulicy Żwirowej na terenie Gminy Klembów do kategorii dróg gminnych
 • Uchwała Nr V-303/2017
  w sprawie wydania opinii dotyczącej zaliczenia ulicy Wilczej na terenie Gminy Klembów do kategorii dróg gminnych
 • Uchwała Nr V-304/2017
  w sprawie wydania opinii dotyczącej zaliczenia ulicy Wesołej na terenie Gminy Klembów do kategorii dróg gminnych
 • Uchwała Nr V-305/2017
  w sprawie wydania opinii dotyczącej zaliczenia ulicy Dzikiej na terenie Gminy Klembów do kategorii dróg gminnych
 • Uchwała Nr V-306/2017
  w sprawie wydania opinii dotyczącej zaliczenia ulicy Piaskowej na terenie Gminy Klembów do kategorii dróg gminnych
 • Uchwała Nr V-307/2017
  w sprawie wydania opinii dotyczącej zaliczenia ulicy Sienkiewicza na terenie Gminy Klembów do kategorii dróg gminnych
 • Uchwała Nr V-308/2017
  w sprawie wydania opinii dotyczącej zaliczenia ulicy Barbary na terenie Gminy Klembów do kategorii dróg gminnych
 • Uchwała Nr V-309/2017
  w sprawie wydania opinii dotyczącej zaliczenia ulicy Błękitnej na terenie Gminy Klembów do kategorii dróg gminnych
 • Uchwała Nr V-310/2017
  w sprawie wydania opinii dotyczącej zaliczenia ulicy Jałowcowej na terenie Gminy Klembów do kategorii dróg gminnych
 • Uchwała Nr V-311/2017
  w sprawie wydania opinii dotyczącej zaliczenia ulicy Miłej na terenie Gminy Klembów do kategorii dróg gminnych
 • Uchwała Nr V-312/2017
  w sprawie wydania opinii dotyczącej zaliczenia ulicy Bukowej na terenie Gminy Klembów do kategorii dróg gminnych
 • Uchwała Nr V-313/2017
  w sprawie wydania opinii dotyczącej zaliczenia ulicy Polnej na terenie Gminy Klembów do kategorii dróg gminnych
 • Uchwała Nr V-314/2017
  w sprawie wydania opinii dotyczącej zaliczenia ulicy Radiowej na terenie Gminy Klembów do kategorii dróg gminnych
 • Uchwała Nr V-315/2017
  w sprawie wydania opinii dotyczącej zaliczenia ulicy Słonecznej na terenie Gminy Klembów do kategorii dróg gminnych
 • Uchwała Nr V-316/2017
  w sprawie wydania opinii dotyczącej zaliczenia ulicy Lipowej na terenie Gminy Klembów do kategorii dróg gminnych
 • Uchwała Nr V-317/2017
  w sprawie wydania opinii dotyczącej zaliczenia ulicy Szkolnej w miejscowości Ostrówek na terenie Gminy Klembów do kategorii dróg gminnych
 • Uchwała Nr V-318/2017
  w sprawie wydania opinii dotyczącej zaliczenia ulicy Kwiatowej na terenie Gminy Klembów do kategorii dróg gminnych
 • Uchwała Nr V-319/2017
  w sprawie upoważnień w zakresie bieżącej działalności Powiatu oraz zarządu drogami publicznymi i obiektami kubaturowymi stanowiących mienie powiatu
 • Uchwała Nr V-320/2017
  w sprawie zmiany Zasad przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Wołomińskiego na realizację zadań publicznych zlecanych w ramach programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
 • Uchwała Nr V-321/2017
  w sprawie wykonania uchwały zmieniającej uchwałę Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2017 rok
 • Uchwała Nr V-322/2017
  w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2017
 • Uchwała Nr V-323/2017
  w sprawie zmian w uchwale Nr XXVII-271/2016 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2017 rok
 • Uchwała Nr V-324/2017
  w sprawie zmian w uchwale Nr XXVII-271/2016 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2017 rok - wykonanie
 • Uchwała Nr V-325/2017
  w sprawie zmian w planie finansowym dochodów jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2017
 • Uchwała Nr V-326/2017
  w sprawie przeniesień w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2017
 • Uchwała Nr V-327/2017
  w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadania publicznego p.n.: Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej
 • Uchwała Nr V-328/2017
  w sprawie przeniesień w planie finansowym wydatków Starostwa Powiatowego w Wołominie na rok 2017
 • Uchwała Nr V-329/2017
  w sprawie zmian w uchwale Nr XXVII-271/2016 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2017 rok
 • Uchwała Nr V-330/2017
  w sprawie zmian w uchwale Nr XXVII-271/2016 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2017 rok – wykonanie
 • Uchwała Nr V-331/2017
  w sprawie przeniesień w planie finansowym wydatków Centrum Usług Wspólnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2017
 • Uchwała Nr V-332/2017
  w sprawie zmian w uchwale Nr XXVII-271/2016 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2017 rok
 • Uchwała Nr V-333/2017
  w sprawie zmian w uchwale Nr XXVII-271/2016 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2017 rok – wykonanie
 • Uchwała Nr V-334/2017
  w sprawie informacji z wykonania budżetu Powiatu Wołomińskiego oraz udzielonych umorzeniach nieopodatkowanych należności budżetowych za III kwartał 2017 roku
 • Uchwała Nr V-335/2017
  w sprawie zmieniająca uchwałę nr V-25/2017 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie określenia wysokości minimalnych stawek czynszu z tytułu dzierżawy i najmu nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych stanowiących powiatowy zasób nieruchomości (z późn. zm.)
 • Uchwała Nr V-336/2017
  w sprawie wydania opinii dotyczącej zaliczenia drogi Jasienica – Pieńki na terenie Gminy Tłuszcz do kategorii dróg gminnych

Wytworzył lub odpowiada za treść:Zarząd Powiatu Wołomińskiego, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Magdalena Olejasz, data: 18.10.2017 r., godz. 15.27
Ostatnia aktualizacja:Magdalena Olejasz, data: 18.10.2017 r., godz. 15.27
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
18.10.2017 r., godz. 15.27Magdalena OlejaszDodanie strony

Strona oglądana: 2006 razy.