Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

odprowadzanie ścieków przemysłowych powstających na terenie zakładu Coca-Cola HBC Polska Sp. z o.o. w Radzyminie

Na podstawie art. 127 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1121 ze zm.) oraz zgodnie z art. 9, 10, 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), w związku z wnioskiem z dnia 28 sierpnia 2017 r. Pana Roberta Zasady, upoważnionego do występowania w imieniu spółki Coca – Cola HBC Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Annopol 20 w Warszawie,

zawiadamiam,
o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, tj.:
1. odprowadzanie ścieków przemysłowych powstających na terenie zakładu Coca-Cola HBC Polska Sp. z o.o. w Radzyminie istniejącym wylotem w km 11+411 do wód rzeki Beniaminówki,
2. odprowadzanie wód drenażowych z rejonu studni głębinowych zlokalizowanych
na terenie zakładu Coca-Cola HBC Polska Sp. z o.o. w Radzyminie poprzez rów melioracyjny, znajdujący się na terenie zakładu, a następnie do rzeki Beniaminówki
w km 11+275.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Adam Łossan, data: 08.09.2017 r.
Wprowadził:Elwira Bijata, data: 12.09.2017 r., godz. 09.16
Ostatnia aktualizacja:Elwira Bijata, data: 12.09.2017 r., godz. 09.16
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
12.09.2017 r., godz. 09.16Elwira BijataDodanie strony

Strona oglądana: 915 razy.