Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego na przebudowę fragmentów istniejących urządzeń wodnych przy ul. Nadmeńskiej, Krzywej, Ejtnera, Olszewskiego, Prusa w Kobyłce, poprzez przykrycie rowów przydrożnych, komunalnych rurociągiem z obustronny

Na podstawie art. 127 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1121) oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257),
w związku z wnioskiem z dnia 29 sierpnia 2017 r. Burmistrza Miasta Kobyłka, ul. Wołomińska 1, 05-230 Kobyłka
zawiadamiam
o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę fragmentów istniejących urządzeń wodnych przy ul. Nadmeńskiej, Krzywej, Ejtnera, Olszewskiego, Prusa w Kobyłce, poprzez przykrycie rowów przydrożnych, komunalnych rurociągiem o średnicy 300, 400 i 600 mm z obustronnym drenażem o średnicy 100 mm, a także likwidację przepustów pod zjazdami, w celu zagospodarowania pasa drogowego ww. ulic i przyległych działek oraz poprawienia warunków gruntowo-wodnych.
Zainteresowane strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać uwagi i wnioski w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin, w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Adam Łossan - wicestarosta, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Marian Bądzyński, data: 07.09.2017 r., godz. 12.58
Ostatnia aktualizacja:Marian Bądzyński, data: 07.09.2017 r., godz. 12.58
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
07.09.2017 r., godz. 12.58Marian BądzyńskiDodanie strony

Strona oglądana: 1160 razy.