Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Wrzesień


Podstrony:
 • Uchwała Nr V-244/2017
  w sprawie zmieniająca uchwałę nr V-16/2017 z dnia 24 stycznia 2017 w sprawie udzielenia upoważnień do kontroli w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Zielonce z późn. zm.
 • Uchwała Nr V-245/2017
  w sprawie rozdysponowania rezerwy ogólnej w roku 2017
 • Uchwała Nr V-246/2017
  w sprawie rozdysponowania rezerwy ogólnej w roku 2017 – wykonanie
 • Uchwała Nr V-247/2017
  w sprawie zmian w uchwale Nr XXVII-271/2016 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2017 rok
 • Uchwała Nr V-248/2017
  w sprawie zmian w uchwale Nr XXVII-271/2016 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2017 rok – wykonanie
 • Uchwała Nr V-249/2017
  w sprawie zmian w uchwale Nr XXVII-271/2016 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2017 rok
 • Uchwała Nr V-250/2017
  w sprawie zmian w uchwale Nr XXVII-271/2016 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2017 rok - wykonanie
 • Uchwała Nr V-251/2017
  w sprawie zmian w uchwale Nr XXVII-271/2016 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2017 rok
 • Uchwała Nr V-252/2017
  w sprawie zmian w uchwale Nr XXVII-271/2016 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2017 rok - wykonanie
 • Uchwała Nr V-253/2017
  w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
 • Uchwała Nr V-254/2017
  w sprawie wydania opinii dotyczącej zaliczenia drogi na terenie Gminy Klembów do kategorii dróg gminnych
 • Uchwała Nr V-255/2017
  w sprawie wydania opinii dotyczącej zaliczenia drogi na terenie Gminy Klembów do kategorii dróg gminnych
 • Uchwała Nr V-256/2017
  w sprawie wydania opinii dotyczącej zaliczenia drogi na terenie Gminy Klembów do kategorii dróg gminnych
 • Uchwała Nr V-257/2017
  w sprawie wydania opinii dotyczącej zaliczenia drogi na terenie Gminy Klembów do kategorii dróg gminnych
 • Uchwała Nr V-258/2017
  w sprawie wydania opinii dotyczącej zaliczenia drogi na terenie Gminy Klembów do kategorii dróg gminnych
 • Uchwała Nr V-259/2017
  w sprawie wydania opinii dotyczącej zaliczenia drogi na terenie Gminy Klembów do kategorii dróg gminnych
 • Uchwała Nr V-260/2017
  w sprawie wydania opinii dotyczącej zaliczenia drogi na terenie Gminy Klembów do kategorii dróg gminnych
 • Uchwała Nr V-261/2017
  w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie upoważnienia do przeprowadzania kontroli realizacji zadań publicznych
 • Uchwała Nr V-262/2017
  w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej do przeprowadzenia postępowania na „zakup energii elektrycznej dla Starostwa Powiatowego w Wołominie oraz jednostek organizacyjnych”
 • Uchwała Nr V-263/2017
  w sprawie upoważnienia do przeprowadzania kontroli w jednostkach organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego
 • Uchwała Nr V-264/2017
  w sprawie upoważnienia do przeprowadzania kontroli w jednostkach organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego
 • Uchwała Nr V-265/2017
  w sprawie upoważnienia do przeprowadzania kontroli w jednostkach organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego
 • Uchwała Nr V-266/2017
  w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomością położoną w Gminie Zielonka na cele budowlane
 • Uchwała Nr V-267/2017
  w sprawie przeniesień w planie finansowym jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2017
 • Uchwała Nr V-268/2017
  w sprawie przeniesień w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2017
 • Uchwała Nr V-269/2017
  w sprawie zmian w uchwale Nr XXVII-271/2016 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2017 rok
 • Uchwała Nr V-270/2017
  w sprawie zmian w uchwale Nr XXVII-271/2016 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2017 rok - wykonanie
 • Uchwała Nr V-271/2017
  w sprawie rozdysponowania rezerwy celowej na wypłatę nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i rentowych pracowników jednostek powiatowych w roku 2017
 • Uchwała Nr V-272/2017
  w sprawie rozdysponowania rezerwy celowej na wypłatę nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i rentowych pracowników jednostek powiatowych w roku 2017 - wykonanie
 • Uchwała Nr V-273/2017
  w sprawie rozdysponowania rezerwy ogólnej w roku 2017
 • Uchwała Nr V-274/2017
  w sprawie rozdysponowania rezerwy ogólnej w roku 2017 - wykonanie
 • Uchwała Nr V-275/2017
  w sprawie wydania opinii dotyczącej zaliczenia ulicy Dębowej w miejscowości Klembów na terenie Gminy Klembów do kategorii dróg gminnych
 • Uchwała Nr V-276/2017
  w sprawie wydania opinii dotyczącej zaliczenia ulicy Dębowej w miejscowości Nowy Kraszew na terenie Gminy Klembów do kategorii dróg gminnych
 • Uchwała Nr V-277/2017
  w sprawie wydania opinii dotyczącej zaliczenia ulicy Dworkowej na terenie Gminy Klembów do kategorii dróg gminnych
 • Uchwała Nr V-278/2017
  w sprawie wydania opinii dotyczącej zaliczenia ulicy Milenijnej na terenie Gminy Klembów do kategorii dróg gminnych
 • Uchwała Nr V-279/2017
  w sprawie wydania opinii dotyczącej zaliczenia ulicy Siostry Faustyny Kowalskiej na terenie Gminy Klembów do kategorii dróg gminnych
 • Uchwała Nr V-280/2017
  w sprawie wydania opinii dotyczącej zaliczenia ulicy Szkolnej na terenie Gminy Klembów do kategorii dróg gminnych
 • Uchwała Nr V-281/2017
  w sprawie wydania opinii dotyczącej zaliczenia ulicy Różanej na terenie Gminy Klembów do kategorii dróg gminnych
 • Uchwała Nr V-282/2017
  w sprawie wydania opinii dotyczącej zaliczenia ulicy Wiosennej na terenie Gminy Klembów do kategorii dróg gminnych
 • Uchwała Nr V-283/2017
  w sprawie wykonania uchwały zmieniającej uchwałę Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2017 rok
 • Uchwała Nr V-284/2017
  w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na rok 2017 – uaktualnienie planów finansowych

Wytworzył lub odpowiada za treść:Zarząd Powiatu Wołomińskiego, data: 01.09.2017 r.
Wprowadził:Magdalena Olejasz, data: 07.09.2017 r., godz. 12.25
Ostatnia aktualizacja:Magdalena Olejasz, data: 07.09.2017 r., godz. 12.25
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
07.09.2017 r., godz. 12.25Magdalena OlejaszDodanie strony

Strona oglądana: 2393 razy.