Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Zawiadomienie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie innych robót, na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią w rejonie rzeki Bug, w związku z budową sieci elektroe

Na podstawie art. 127 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U.
z 2015 r. poz. 469 ze zm.), oraz zgodnie z art. 9, 10, 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), w związku
z wnioskiem z dnia 29 czerwca 2017 r., Pana Sebastiana Żmijewskiego (BPUE Sebastian Żmijewski, ul. Prymasa Tysiąclecia 6, Pasek, 05-205 Klembów), działającego w imieniu PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie,

zawiadamiam

o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie innych robót, na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią w rejonie rzeki Bug, w związku z budową sieci elektroenergetycznej średniego i niskiego napięcia oraz stacji transformatorowej na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią (dz. nr ew. 430, 1175 obr. Ludwinów, gm. Dąbrówka).


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Agnieszka Szczypiorska, data: 11.08.2017 r., godz. 15.11
Ostatnia aktualizacja:Agnieszka Szczypiorska, data: 11.08.2017 r., godz. 15.12
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
11.08.2017 r., godz. 15.12Agnieszka SzczypiorskaEdycja strony
11.08.2017 r., godz. 15.11Agnieszka SzczypiorskaDodanie strony

Strona oglądana: 828 razy.