Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji Starosty Wołomińskiego zakładowi Artois Artur Skłodowski, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych na działkach w rejonie ulicy Norwida i Polnej w Kobyłce oraz

Na podstawie art. 10, 61 § 4, art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257),
w związku z wnioskiem z dnia 14 lipca 2017 r. Pana Artura Skłodowskiego, prowadzącego działalność jako Artois Artur Skłodowski, ul. Nadmeńska 37, 05-230 Kobyłka,
zawiadamiam
o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji Starosty Wołomińskiego nr 314/16 z dnia 21 kwietnia 2016 r., znak: WOŚ.6341.53.2016, zakładowi Artois Artur Skłodowski, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, tj. zbiornika retencyjno-rozsączającego w postaci zespołu skrzynek rozsączających usytuowanych na terenie działek nr ew. 130/3 i 130/4 obr. 32, w rejonie ulicy Norwida i Polnej w Kobyłce oraz na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych do ziemi poprzez szczelne systemy kanalizacyjne połączone z ww. projektownym systemem rozsączająco-retencyjnym, z powierzchni utwardzonych dachów i parkingów planowanej inwestycji an działkach nr ew. 130/3, 130/4, 130/5, 130/6, 130/7, 130/8, 130/10, 130/11, 130/12 w Kobyłce.
Wniosek dotyczy zmiany decyzji w zakresie wymiarów skrzynek rozsączających i łącznej ilości skrzynek w planowanym zbiorniku retencyjno-rozsączającym.
Zainteresowane strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać uwagi i wnioski w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3,
05-200 Wołomin, w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Kazimierz Rakowski - starosta, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Marian Bądzyński, data: 07.08.2017 r., godz. 11.53
Ostatnia aktualizacja:Marian Bądzyński, data: 07.08.2017 r., godz. 11.53
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
07.08.2017 r., godz. 11.53Marian BądzyńskiDodanie strony

Strona oglądana: 867 razy.