Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego na wznoszenie obiektów budowlanych oraz wykonywanie innych robót w związku z budową budynku biurowego z zapleczem socjalnym na działce na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią rzeki Czarnej, w Cięci

Na podstawie art. 127 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469, ze zm.) oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23, ze zm.),
w związku z wnioskiem z dnia 19 kwietnia 2017 r. firmy STB Koncept sp. z o.o., ul. Kard. S Wyszyńskiego 5, Cięciwa, 05-200 Wołomin,
zawiadamiam,
o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wznoszenie obiektów budowlanych oraz wykonywanie innych robót, a także na gromadzenie ścieków w związku z budową budynku biurowego z zapleczem socjalnym oraz niezbędna infrastrukturą techniczną, m. In. zbiornikiem na ścieki bytowe, obsługą komunikacyjną na działce nr ew. 40/11 obr. Cięciwa, znajdującej się na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią rzeki Czarnej, w rejonie km 26+100 rzeki.
Zainteresowane strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać uwagi i wnioski w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin, w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Adam Łossan - wicestarosta, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Marian Bądzyński, data: 04.08.2017 r., godz. 08.40
Ostatnia aktualizacja:Marian Bądzyński, data: 04.08.2017 r., godz. 08.40
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
04.08.2017 r., godz. 08.40Marian BądzyńskiDodanie strony

Strona oglądana: 787 razy.